Sonunda ıf olan 14 kelime var. IF ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ıf olan kelimeler listesine ya da başında ıf olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

BİRİNCASIF, MUTASARRIF, MUTASAVVIF, MÜTEVAKKIF

8 Harfli Kelimeler

MUTTASIF

7 Harfli Kelimeler

KADAYIF

5 Harfli Kelimeler

HAYIF, KILIF, NISIF, SINIF, VAKIF, VASIF, ZAYIF

4 Harfli Kelimeler

ATIF


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MUTASAVVIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, sofi

BİRİNCASIF

 1. [isim] Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan bir bitki

MÜTEVAKKIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gerçekleşmesi bir şeye bağlı bulunan

MUTASARRIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran
 2. [isim] Sancak beyi

MUTTASIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Nitelenmiş, nitelikli, vasıflı

KADAYIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Undan yapılan, tatlı olarak tüketilen türlü biçimlerde yiyecek
  • "Ekmek kadayıfı."
  • "Tel kadayıf."

ZAYIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)
  • "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım." (Sermet Muhtar Alus)
  • "Güya bu sene biraz zayıf düşmüşüm." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Muhalefeti hep zayıf düşüren, muhalefeti hep hedefinden uzaklaştıran kusur, ondaki bu sonsuz kanma ve aldanma huyudur." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kendisini en zayıf yerinden yakalamak istediğinden şüphelenir gibi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan
  • "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."
 3. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan
  • "Zayıf bir yapı."
 4. Önemli, güvenilir olmayan
  • "Zayıf bir bilgi."
 5. Çok az
  • "Zayıf bir ihtimal."
 6. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan
  • "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."
 7. [isim] Başarısızlığı gösteren not
 8. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz
  • "Zayıf bir öğretmen."
 9. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan
  • "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu." (Aka Gündüz)

KILIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
  • "Bütün vücudu sanki ziftten bir kılıf içine tıkılmış gibi idi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe

VAKIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para
  • "Siyasi partiler vakıf kuramazlar." (Anayasa)
 2. Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer
  • "Dernekler, vakıflar ... kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler." (Anayasa)
 3. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş

VASIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nitelik
  • "Sonunda komutanlık vasıflarını göstermek fırsatını bulmalıydı." (Falih Rıfkı Atay)

NISIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yarı

SINIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
  • "Birinci sınıf öğrencileri."
 2. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler
 3. Ders okutulan yer, dershane, derslik
 4. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri
  • "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi." (Necati Cumalı)
 5. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü
  • "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."
 6. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği
 7. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas
  • "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi." (Reşat Nuri Güntekin)

HAYIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Haksızlık, insafsızlık
 2. Acınma, üzülme
 3. [ünlem] "Vah, heyhat, yazık" anlamlarında kullanılan bir söz

ATIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yöneltme, çevirme
 2. İlişkili bulma
 3. Gönderme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü