Başında İNTİ olan 24 kelime var. İNTİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İNTİ olan kelimeler listesine ya da sonu İNTİ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İNTİBAKSIZLIK, İNTİZAMSIZLIK

12 Harfli Kelimeler

İNTİKAMCILIK

10 Harfli Kelimeler

İNTİBAKSIZ, İNTİZAMSIZ

9 Harfli Kelimeler

İNTİHABAT, İNTİKAMCI, İNTİZAMLI

8 Harfli Kelimeler

İNTİFADA

7 Harfli Kelimeler

İNTİBAH, İNTİBAK, İNTİHAL, İNTİHAP, İNTİHAR, İNTİKAL, İNTİKAM, İNTİSAP, İNTİŞAR, İNTİZAM, İNTİZAR

6 Harfli Kelimeler

İNTİBA, İNTİFA, İNTİHA

4 Harfli Kelimeler

İNTİ


Kelime bulma makinesi

N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

İNTİ

3 Harfli Kelimeler

İNİ, İTİ, TİN

2 Harfli Kelimeler

İN, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNTİZAMSIZLIK

 1. [isim] Düzensiz olma durumu, düzensizlik, karışıklık

İNTİBAKSIZLIK

 1. [isim] Çevreye uymama durumu

İNTİKAMCILIK

 1. [isim] İntikamcı olma durumu

İNTİBAKSIZ

 1. [sıfat] Yaşadığı çevreye veya duruma uymakta güçlük çeken

İNTİZAMSIZ

 1. [sıfat] Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
  • "Abdurrahman intizamsız fasılalarla hapşırıyordu." (Ömer Seyfettin)

İNTİKAMCI

 1. [isim] Öç almaya çalışan kimse

İNTİZAMLI

 1. [sıfat] Düzgün, düzenli
  • "Hem de asker gibi dik ve intizamlı yürüyordu." (Refik Halit Karay)

İNTİHABAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Seçimler
  • "Bizim düşünülecek daha mühim şeylerimiz var. İntihabat yaklaşıyor..." (Reşat Nuri Güntekin)

İNTİFADA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Filistin halkının başkaldırısı

İNTİZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düzenli, düzgün olma
  • "Kahve kalbini kuvvetlendirir, intizama sokar." (Refik Halit Karay)
 2. Düzen, çekidüzen

İNTİKAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öç
  • "Bunun intikamının şimdi, tek gözüyle kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Gözlerimi kapadım ve ilk defa erkeklerden intikam almayı düşünerek kendimi koyuverdim." (Aka Gündüz)

İNTİŞAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yayılma
 2. Gazete veya dergi, çıkma, yayımlanma
  • "Devletin ve cemiyetin lehine intişar etmiş bir kitap olacaktır." (Aka Gündüz)

İNTİBAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uyanma, uyanış

İNTİHAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
  • "O anda ölmek, intihar etmek istiyordum." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Hayatını tehlikeye düşürecek aşırı davranış veya iş

İNTİZAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme, gözleme
  • "Hastanede ilk günü ve ilk gecesi bu ümit ve intizar ile geçti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. İlenme, beddua, inkisar

İNTİHAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Seçme
 2. Seçim

İNTİBAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama
  • "Acemi gelin yeni hayata intibak edebilmek için roman okurdu." (Aka Gündüz)
 2. İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması

İNTİKAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerden başka bir yere geçme, geçiş
  • "Sonra bahis yine sempati meselesine intikal etti." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Anlama, kavrama
  • "Onu son gördüğümde de öyle yaptım. İntikali yerinde idi. Güldü. O da bana birkaç fıkra anlattı." (Haldun Taner)
 3. Miras olarak babadan çocuğuna kalma
 4. Öteleme
 5. Geçişim

İNTİSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağlanma
 2. Girme
 3. Kapılanma

İNTİHAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşırma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü