Başında İ olan 5 harfli 205 kelime var. İ harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İ harfi olan kelimeler listesine ya da sonu İ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İMSAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Oruca başlama zamanı
  • "İmsake beş dakika kaldı."
 2. Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma
 3. Cimrilik

İNTAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme

İŞGAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yeri ele geçirme
  • "Çuhahane bir kumaş fabrikasıydı, İstanbul'un işgali sırasında İngilizler yaktılar." (Burhan Felek)
  • "Ertesi gün Kanaltepe-Sivrihisar hattını işgal ettik." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama
  • "Buraya geldiğim günden beri beni işgal eden en mühim şey kendimi alıştırmak, ısındırmak cehdidir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Uğraştırma

İDRAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
  • "Kan, idrar, bilmem ne tahlilleri filan bile bize esaslı bir şey söylemez." (Reşat Nuri Güntekin)

İFFET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık, sililik
 2. Namus

İHATA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuşatma
 2. Kavrayış, anlayış
  • "Biz, zengin burjuvalıkla değil, irfan ve ihatamızla övünüyoruz." (Asaf Halet Çelebi)

İMBİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı

İŞTAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yemek yeme isteği
  • "Derken, yavaş yavaş benim de iştahım kabarmaya başladı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Cinsel istek veya arzu

İÇYÜZ

 1. [isim] Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
  • "Bu işin içyüzünü dostlarımızın bize gösterdikleri telgraf haberlerinden yeter bir vuzuh ile öğrenmekte gecikmemiştik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

İPLİK

 1. [isim] Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
 2. Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu
  • "İpek ipliği. Pamuk ipliği."
 3. Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi

İLKAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dölleme
 2. Döllenme
 3. Aşılama

İLENÇ

 1. [isim] Beddua, kargış

İTHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Suçlama, suçlu görme
  • "Bu nutku, bu ithamları duyunca nokta memuru isyan eder." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ortada Nihat Efendi'yi itham edecek hemen hemen hiçbir delil yok." (Reşat Nuri Güntekin)

İHRAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkarma, dışarıya atma
 2. Yurt dışına mal satma
  • "Partiden ihraç edildi."

İBZAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Esirgemeden bol bol verme, yapma veya söyleme
  • "Onu usta bir kuyumcu gibi işlemişsiniz, şeklinde bir cümle ile iltifatlarını ibzal ettiler, beni onurlandırdılar." (Talât Halman)

İÇSİZ

 1. [sıfat] İçi olmayan (taneli sebze veya kuru yemiş)
 2. İç lastiği olmayan
 3. Muhtevası olmayan, kuru, anlamsız
  • "İçsiz bir ortamı sanatçılar da yadırgıyor, bu kurulaşmadan, yüzeyleşmeden onlar da yakınıyor." (Haldun Taner)

İNTAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mikroptan ileri gelen hastalık
  • "Yaranın intan ile karışması sizi fazla zayıf düşürmüş." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kokuşma, kötü kokma

İSYAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, başkaldırma, ayaklanma
  • "Demek ki bunca senelik kuzu gibi yumuşak başlı karısı da nihayet isyan bayrağını açmıştı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bu otonom bölgelerde Zeta, 1040'ta Bizans'a karşı isyan ederek yarım asır mücadeleden sonra ikinci Sırp devleti vücuda geldi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme
  • "Bu kız beni ilk defa çevreme karşı isyandan, her şeye ibrazdan kurtardı." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bu Müslüman adam, kadere yalnız İstanbul'dan uzakta ölmek endişesiyle isyan ederdi." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

İHZAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hazırlama, hazır etme

İKDAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gayretle çalışma, sürekli uğraşma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü