Sonunda ük olan 422 kelime var. ÜK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ük olan kelimeler listesine ya da başında ük olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, KARİKATÜRCÜLÜK, KOORDİNATÖRLÜK, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK, TAHAMMÜLSÜZLÜK

13 Harfli Kelimeler

BAŞREJİSÖRLÜK, DOĞAÜSTÜCÜLÜK, FABRİKATÖRLÜK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, KOMPOZİTÖRLÜK, MİNYATÜRCÜLÜK, OLAĞANÜSTÜLÜK, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, RADYATÖRCÜLÜK, SAĞGÖRÜSÜZLÜK

12 Harfli Kelimeler

AÇIKGÖZLÜLÜK, ASANSÖRCÜLÜK, ATATÜRKÇÜLÜK, DEKORATÖRLÜK, DESİNATÖRLÜK, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, GLADYATÖRLÜK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜNGÖRMÜŞLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, KARABÜKLÜLÜK, KARAGÖZCÜLÜK, KARİKATÜRLÜK, KONDÜKTÖRLÜK, KONTROLCÜLÜK, KONTROLÖRLÜK, KÖTÜLÜKÇÜLÜK, KÜLTÜRSÜZLÜK, MANİKÜRCÜLÜK, MİNİBÜSÇÜLÜK, PARAŞÜTÇÜLÜK, PEDİKÜRCÜLÜK, PRODÜKTÖRLÜK, TRAKTÖRCÜLÜK, ZERDÜŞTÇÜLÜK

11 Harfli Kelimeler

ALKOLSÜZLÜK, ANİMATÖRLÜK, ANTRENÖRLÜK, BAŞAKTÖRLÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BİNGÖLLÜLÜK, BÜTÜNCÜLLÜK, ÇÖPLÜKÇÜLÜK, ÇÖZÜMSÜZLÜK, DİKTATÖRLÜK, DİREKTÖRLÜK, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜŞÜNÜCÜLÜK, EPİKÜRCÜLÜK, GÖNÜLSÜZLÜK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖRÜŞSÜZLÜK, GÖTÜRÜCÜLÜK, GÖZLÜKÇÜLÜK, GRAVÜRCÜLÜK, GÜMRÜKÇÜLÜK, HOŞGÖRÜRLÜK, HÜKÜMSÜZLÜK, HÜZÜNSÜZLÜK, İKİYÜZLÜLÜK, KOSTÜMCÜLÜK, KÜLTÜRLÜLÜK, KÜLÜSTÜRLÜK, OPERATÖRLÜK, OTOBÜSÇÜLÜK, ÖLÇÜTSÜZLÜK, ÖLDÜRÜCÜLÜK, ÖRGÜTSÜZLÜK, PARFÜMCÜLÜK, PETROLCÜLÜK, PLANÖRCÜLÜK, PROFESÖRLÜK, PÜRÜZSÜZLÜK, PÜTÜRSÜZLÜK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜLÜK, AÇIKGÖZLÜK, ANKETÖRLÜK, ARMATÖRLÜK, BÜYÜTÜRLÜK, BÜZÜŞÜKLÜK, ÇÖZÜNÜRLÜK, DÖKÜMCÜLÜK, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖVÜŞÇÜLÜK, DÜNÜRCÜLÜK, DÜŞÜNÜRLÜK, GÖMÜLDÜRÜK, GÖNÜLLÜLÜK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNÜRLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK, GÜDÜMCÜLÜK, GÜDÜMLÜLÜK, GÜMÜŞÇÜLÜK, HÜKÜMLÜLÜK, KARAGÖZLÜK, KIZILYÖRÜK, KÖMÜRCÜLÜK, KÖPRÜCÜLÜK, KÖRÜKÇÜLÜK, KÖTÜRÜMLÜK, KULÜPÇÜLÜK, MÜHÜRCÜLÜK, ÖDÜNSÜZLÜK, ÖLÇÜSÜZLÜK, ÖLÜMSÜZLÜK, ÖRGÜTÇÜLÜK, ÖTÜMSÜZLÜK, PÜSÜRÜKLÜK, REJİSÖRLÜK, SENATÖRLÜK, TERÖRCÜLÜK, TÜRKÜCÜLÜK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AMATÖRLÜK, BLÖFÇÜLÜK, BOKSÖRLÜK, BONKÖRLÜK, BÖLÜCÜLÜK, BÜKÜCÜLÜK, BÜYÜCÜLÜK, CİNGÖZLÜK, ÇÖKKÜNLÜK, ÇÖZGÜNLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, DANSÖRLÜK, DANSÖZLÜK, DUBLÖRLÜK, DÜMBÜKLÜK, DÜRÜSTLÜK, DÜŞKÜNLÜK, DÜŞSÜZLÜK, DÜZGÜNLÜK, EDİTÖRLÜK, GOLFÇÜLÜK, GOLSÜZLÜK, GÖRMÜŞLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÖZSÜZLÜK, GÜÇSÜZLÜK, GÜDÜCÜLÜK, GÜLÜNÇLÜK, GÜNDÜZLÜK, GÜNÜCÜLÜK, GÜRBÜZLÜK, KONTÖRLÜK, KOSTÜMLÜK, KÖKSÜZLÜK, KÖSNÜLLÜK, KÜRKÇÜLÜK, KÜSKÜNLÜK, LEKTÖRLÜK, NANKÖRLÜK, ONDÖRTLÜK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AKGÜNLÜK, AKTÖRLÜK, BOZYÜRÜK, BUGÜNLÜK, BÜCÜRLÜK, BÜKÜKLÜK, BÜRÜMCÜK, BÜTÜNLÜK, BÜYÜKLÜK, CÜNÜPLÜK, ÇÖKÜKLÜK, ÇÖPÇÜLÜK, ÇÜRÜKLÜK, DÖKÜKLÜK, DÖNÜMLÜK, DÜĞÜMCÜK, DÜĞÜRCÜK, DÜNÜRLÜK, DÜŞÇÜLÜK, DÜŞÜKLÜK, GOLCÜLÜK, GÖĞÜSLÜK, GÖMÜTLÜK, GÖRÜMLÜK, GÖZCÜLÜK, GÜBÜRLÜK, GÜÇLÜLÜK, GÜDÜKLÜK, GÜLCÜLÜK, HÖDÜKLÜK, KADÜKLÜK, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜCÜK, KÖRKÜTÜK, KÖYCÜLÜK, KÖYLÜLÜK, KÜÇÜKLÜK, KÜSKÜTÜK, KÜTÜKLÜK, LÜPÇÜLÜK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARŞİDÜK, BOZÜYÜK, BÜZÜŞÜK, DÖRTLÜK, GÖNÇLÜK, GRANDÜK, GÜLÜCÜK, KARABÜK, KÖTÜLÜK, KÜÇÜCÜK, NÖTRLÜK, ÖĞÜRLÜK, ÖKSÜRÜK, ÖKÜZLÜK, ÖLÇÜLÜK, ÖLÜMLÜK, ÖNCÜLÜK, ÖZGÜLÜK, TEHALÜK, TÜKÜRÜK, TÜRKLÜK, VİYADÜK

6 Harfli Kelimeler

BÖNLÜK, BÖRTÜK, BÜKLÜK, ÇÖLLÜK, ÇÖPLÜK, DÜĞMÜK, DÜKLÜK, DÜMBÜK, DÜZLÜK, GOLLÜK, GÖLCÜK, GÖLLÜK, GÖYNÜK, GÖZLÜK, GÜÇLÜK, GÜLLÜK, GÜMRÜK, GÜNLÜK, GÜRLÜK, GÜZLÜK, HÖLLÜK, HÜRLÜK, JULLÜK, KÖKÇÜK, KÖRLÜK, KÖSNÜK, KÖYLÜK, KÜLLÜK, KÜSLÜK, KÜTLÜK, ÖLÜLÜK, ÖPÜCÜK, ÖTÜRÜK, PÖRSÜK, PÜRÇÜK, PÜRTÜK, SÖLPÜK, SÖZCÜK, SÖZLÜK, SÜMSÜK Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

BEDÜK, BÖLÜK, BÜKÜK, BÜRÜK, BÜYÜK, BÜZÜK, CÜCÜK, ÇÖKÜK, ÇÖZÜK, ÇÜRÜK, DÖKÜK, DÖNÜK, DÜDÜK, DÜŞÜK, GÖÇÜK, GÖLÜK, GÖMÜK, GÖYÜK, GÜCÜK, GÜDÜK, GÜLÜK, HÖDÜK, HÖYÜK, HÜYÜK, KADÜK, KÖLÜK, KÖPÜK, KÖRÜK, KÜÇÜK, KÜTÜK, ÖNLÜK, ÖRTÜK, ÖZLÜK, PÖÇÜK, SÖKÜK, SÖNÜK, SÜLÜK, SÜMÜK, SÜZÜK, TÜZÜK Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

ÖLÜK, ÖRÜK, TRÜK, ÜMÜK

3 Harfli Kelimeler

BÜK, ÇÜK, DÜK, LÜK, YÜK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

KARİKATÜRCÜLÜK

 1. [isim] Karikatür çizme sanatı

KOORDİNATÖRLÜK

 1. [isim] Eş güdümcülük

TAHAMMÜLSÜZLÜK

 1. [isim] Tahammülsüz olma durumu

DENEYÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm
 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşündürücü olma durumu

DİSTRİBÜTÖRLÜK

 1. [isim] Distribütörün yaptığı iş, dağıtıcılık

ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK

 1. [isim] Özgürsüz olma durumu
  • "İnsan onurunu az çok zedeleyen özgürsüzlüklerin dereceleri vardır." (Azra Erhat)

KOMPOZİTÖRLÜK

 1. [isim] Bestecilik

ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Övündürücü olma durumu

RADYATÖRCÜLÜK

 1. [isim] Radyatörcü olma durumu

BAŞREJİSÖRLÜK

 1. [isim] Başyönetmenlik

GÜRÜLTÜSÜZLÜK

 1. [isim] Gürültüsüz olma durumu

SAĞGÖRÜSÜZLÜK

 1. [isim] Sağgörüsüz olma durumu, basiretsizlik

MİNYATÜRCÜLÜK

 1. [isim] Minyatür yapma sanatı

FABRİKATÖRLÜK

 1. [isim] Fabrika sahipliği veya işletmeciliği

DOĞAÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm

OLAĞANÜSTÜLÜK

 1. [isim] Olağanüstü olma durumu
  • "Bu yalılarda da hıdırellezi belirtir hiçbir olağanüstülük görülmüyordu." (Salâh Birsel)

ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK

 1. [isim] Özgürlükçü olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü