Sonunda ü olan 7 harfli 133 kelime var. Ü harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da başında ü harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖVGÜCÜ

 1. Söven, küfreden, sövücü

DÖKÜMCÜ

 1. [isim] Döküm işleri yapan kimse, dökmeci

TÖRPÜLÜ

 1. [sıfat] Törpülenmiş

DÖKÜMLÜ

 1. [sıfat] Niteliğinden ötürü kolayca istenilen biçim verilebilen (kumaş)

KUŞGÖZÜ

 1. [isim] Ev, villa vb. konutların çatı katlarını aydınlatmaya yarayan küçük pencere

SÜLÜKÇÜ

 1. [isim] Sülük satan kimse
 2. Sülükle kan almayı meslek edinen kimse

KÖMÜRCÜ

 1. [isim] Kömür alıp satan veya odun kömürü yapan kimse
  • "Yoksul kömürcü olduğundan Amanos ormanlarının kurdu idi." (Refik Halit Karay)
 2. Vapurda, fabrikada, kalorifer dairesinde ocağa kömür atan işçi

ÖLÇÜTLÜ

 1. [sıfat] Ölçütü olan

SÖĞÜTLÜ

 1. [sıfat] Söğüt ağaçları bulunan (yer)

BÖLÜNTÜ

 1. [isim] Bölünmüş parça
 2. Fraksiyon

DÜZGÜLÜ

 1. [sıfat] Düzgüye uygun, normal

ÇÖZÜMCÜ

 1. [isim] Çözüm getiren kimse

KÜTÜRTÜ

 1. [isim] "Kütür kütür" diye çıkan ses

ÖĞÜTÜCÜ

 1. [sıfat] Öğütme özelliği olan
 2. [isim] Öğütme işini yapan makine
 3. [isim] Kâğıtçılıkta gerekli özelliklerdeki kâğıt veya karton hamuruna istenen bazı özellikleri kazandırmak için sulu ortamda elyaflı maddelerin işlenmesinde kullanılan diskli veya konik rotor ve statoru olan makine

ÜZÜNÇLÜ

 1. [sıfat] Üzüntülü
  • "İçlerinden biri titrek ve üzünçlü bir sesle hicazkâr üzerinde gezinmeye başladı." (Salâh Birsel)

KÖRÜKLÜ

 1. [sıfat] Körüğü olan
  • "Karşı geçidin ağzında körüklü bir fayton arabası göründü." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [isim] Körüklü otobüs

MÜHÜRLÜ

 1. [sıfat] Mühür basılmış
 2. Mühürle kapatılmış

HÖPÜRTÜ

 1. [isim] Höpürdetme biçimi ve tarzı

ÖNLÜKLÜ

 1. [sıfat] Önlük giymiş olan
  • "Şimdi odada biri kadın, öbürü erkek iki kişi var, ikisi de beyaz önlüklü, hasta bakıcı veya doktor." (Refik Halit Karay)

BÜRGÜLÜ

 1. [sıfat] Bürgüsü olan
  • "Islak kayanın ardına sinmiş, bürgülü bir kadınla yan yana oturuyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü