Sonunda ü olan 7 harfli 151 kelime var. Ü harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da başında ü harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÜRÜMLÜ

 1. [sıfat] Sürümü çok olan, çok sürülen, satılan (mal)

YERYÜZÜ

 1. [isim] Yer kabuğu
 2. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler
 3. Dünya
  • "Hayat bitip cümle mahlukat yeryüzünden silinince kıyamet borusunu bu üfürecektir." (Haldun Taner)

YÜKÜMLÜ

 1. [sıfat] Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef
  • "Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür." (Anayasa)

SÖĞÜTLÜ

 1. [sıfat] Söğüt ağaçları bulunan (yer)

DÖKÜMLÜ

 1. [sıfat] Niteliğinden ötürü kolayca istenilen biçim verilebilen (kumaş)

TÜRKÜLÜ
...
ÜNSÜZLÜ

 1. [sıfat] İçinde ünsüz harf bulunan (söz)

DÜRÜMCÜ
...
KÖRÜKÇÜ

 1. [isim] Körük yapan veya satan kimse
 2. Körük kullanan kimse
 3. Körükleyici

PÜTÜRLÜ

 1. [sıfat] Pütürü olan, pürüzlü, pürtüklü

SAĞGÖRÜ

 1. [isim] Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret

SÜLÜKÇÜ

 1. [isim] Sülük satan kimse
 2. Sülükle kan almayı meslek edinen kimse

ÜZÜNÇLÜ

 1. [sıfat] Üzüntülü
  • "İçlerinden biri titrek ve üzünçlü bir sesle hicazkâr üzerinde gezinmeye başladı." (Salâh Birsel)

ATASÖZÜ

 1. [isim] Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, darbımesel

KÖMÜRLÜ

 1. [sıfat] Birleşiminde kömür olan
 2. Yakıt olarak kömür kullanan
  • "Kömürlü lokomotif. Kömürlü kalorifer."

BİTÜMLÜ

 1. [sıfat] İçinde bitüm bulunan
  • "Bitümlü petrol."
 2. Bitümün bütün özelliklerini gösteren

GÜMÜŞSÜ

 1. [sıfat] Gümüşü andıran, gümüşe benzeyen, gümüş gibi, gümüşümsü

TÜTÜNCÜ

 1. [isim] Tütün yetiştiren veya satan kimse
  • "Bir tütüncüye girip bir yaprak sigarası daha aldı." (Sait Faik Abasıyanık)

ZÜLÜFLÜ

 1. [sıfat] Zülfü olan

KÖMÜRCÜ

 1. [isim] Kömür alıp satan veya odun kömürü yapan kimse
  • "Yoksul kömürcü olduğundan Amanos ormanlarının kurdu idi." (Refik Halit Karay)
 2. Vapurda, fabrikada, kalorifer dairesinde ocağa kömür atan işçi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü