Sonunda yu olan 14 kelime var. YU ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yu olan kelimeler listesine ya da başında yu olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İZALEİŞÜYU

9 Harfli Kelimeler

DERİNKUYU

8 Harfli Kelimeler

GÜVENOYU, İMAMSUYU

7 Harfli Kelimeler

HALKOYU, KAMUOYU, KOPKOYU, MİLDİYU, SAĞDUYU, YÜZSUYU

4 Harfli Kelimeler

DUYU, KOYU, KUYU, ŞÜYU


Kelime bulma makinesi

U Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

UY

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İZALEİŞÜYU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir mülk üzerindeki ortaklığı giderme

DERİNKUYU
...
İMAMSUYU
...
GÜVENOYU

 1. [isim] Göreve yeni başlamış veya görevini sürdüren hükûmetin tutumunu değerlendirmek için milletvekillerinin verdiği oy
  • "Bakanlar Kurulunun programı Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur." (Anayasa)

MİLDİYU

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] En çok bağlarda görülen, peronospora cinsinden, emeçlerini bitkilerin yapraklarına salarak yaşayan asalak bir mantarın oluşturduğu hastalık

SAĞDUYU

 1. [isim] Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
  • "Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü

KAMUOYU

 1. [isim] Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye
  • "Kanun, ... 13'üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz." (Anayasa)

YÜZSUYU

 1. [isim] Bir kimsenin onuru, haysiyeti
  • "Hâlbuki Emin Efendi, feleğin çemberlerinden geçerek, kâh kuvvetlerin önünde diz çöküp yüzsuyu dökerek, kâh zayıflara çelme vurup tuzak kurarak bu mertebeye ulaşmış." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

HALKOYU

 1. [isim] Büyük bir topluluğun türlü siyasi ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy

KOPKOYU

 1. [sıfat] Çok koyu
  • "Otlar kopkoyu, İstanbul kızlarının yeşil gözleri gibi derin bir renk almışlardı." (Sait Faik Abasıyanık)

KUYU

 1. [isim] Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
  • "Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu." (Haldun Taner)
  • "Yüzden ağır durup arkadan kabinenin kuyusunu kazacaksın!" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Toprağa kazılan derince çukur
  • "Kireç kuyusu."
 3. İçinden çıkılamayan durum veya yer
 4. Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu

ŞÜYU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herkesçe duyulma, yayılma

DUYU

 1. [isim] İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse
  • "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım." (Nazlı Eray)

KOYU

 1. [sıfat] Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
  • "Koyu pekmez. Koyu süt."
 2. Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı
  • "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu." (Halide Edip Adıvar)
 3. Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi
 4. Aşırı (davranış, düşünce vb.)
  • "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 5. Derin, hararetli
  • "Koyu bir sohbet."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü