Başında yoğu olan 19 kelime var. Yoğu ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yoğu olan kelimeler listesine ya da sonu yoğu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında yoğu bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAŞTIRMAK

13 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAŞTIRMA, YOĞUNLUKÖLÇER

11 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAŞMAK, YOĞURTÇULUK, YOĞURTLAMAK

10 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAŞMA, YOĞURTHANE, YOĞURTLAMA

9 Harfli Kelimeler

YOĞURTMAK

8 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAÇ, YOĞUNLUK, YOĞURMAK, YOĞURTÇU, YOĞURTLU, YOĞURTMA

7 Harfli Kelimeler

YOĞURMA

6 Harfli Kelimeler

YOĞURT

5 Harfli Kelimeler

YOĞUN


Kelime bulma makinesi

O U Y Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

YOĞ

2 Harfli Kelimeler

OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YOĞUNLAŞTIRMAK

 1. [-i] Yoğun duruma getirmek, teksif etmek

YOĞUNLUKÖLÇER

 1. [isim] Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre

YOĞUNLAŞTIRMA

 1. [isim] Yoğunlaştırmak işi

YOĞURTLAMAK

 1. [-i] Yoğurt katmak
  • "Kızartmayı yoğurtlamak."

YOĞUNLAŞMAK

 1. [nsz] Yoğun duruma gelmek, tekâsüf etmek, konsantre olmak
  • "Atlar benekli bir yıldız alacasında, şehit cesetlerinden yoğunlaşmış bir kokuyu, kalın bir sis gibi dağıta dağıta ilerliyorlardı." (Atilla İlhan)
 2. Bütün dikkatini bir konu üzerinde toplamak

YOĞURTÇULUK

 1. [isim] Yoğurt yapma veya satma işi

YOĞURTHANE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Yoğurt yapılan yer

YOĞURTLAMA

 1. [isim] Yoğurtlamak işi veya durumu

YOĞUNLAŞMA

 1. [isim] Yoğunlaşmak işi, konsantrasyon
 2. Buharın sıvı veya katı duruma geçmesi, konsantrasyon
 3. Birden çok molekülün genellikle su yitirerek bir tek moleküle dönüşmesi olayı, derişme, konsantrasyon

YOĞURTMAK

 1. [-i] Yoğurma işini yaptırmak

YOĞURMAK

 1. [-i] Katı veya toz durumundaki bir maddeyi herhangi bir sıvı ile karıştırarak hamur durumuna getirmek
 2. Bir kişiye istenilen nitelikleri kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek
  • "Öğretmen çocuğumuzu alsın, yoğursun, adam etsin." (Haldun Taner)

YOĞUNLAÇ

 1. [isim] Kondansatör

YOĞUNLUK

 1. [isim] Yoğun olma durumu
 2. Yoğun bir maddenin özelliği, kesafet
  • "Sisin yoğunluğu."
 3. Bir cismin birim hacminin kütlesi
  • "Demirin yoğunluğu 7,8'dir."

YOĞURTÇU

 1. [isim] Yoğurt yapan veya satan kimse

YOĞURTLU

 1. [sıfat] İçine yoğurt katılmış, içinde yoğurt bulunan

YOĞURTMA

 1. [isim] Yoğurtmak işi veya durumu

YOĞURMA

 1. [isim] Yoğurmak işi

YOĞURT

 1. [isim] Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı bir süt ürünü
  • "Köylüler gelirdi bakraçlarıyla pazara yoğurt satmaya." (Sait Faik Abasıyanık)

YOĞUN

 1. [sıfat] Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif
 2. Koyu, kalın
  • "Yoğun bir sis."
 3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.)
 4. Artmış, çoğalmış bir durumda olan
  • "O bölgede nüfus yoğundur."
 5. Dolu, sıkı, sıkışık, çok
 6. Şişman, iri, tombul
  • "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..." (Atilla İlhan)
 7. Kaba, kalın, iri (elek, iğne)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü