Sonunda yi olan 18 kelime var. Yİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yi olan kelimeler listesine ya da başında yi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

DARÜLBEDAYİ

10 Harfli Kelimeler

BEYLERBEYİ, KÜLHANBEYİ

8 Harfli Kelimeler

DEREBEYİ

7 Harfli Kelimeler

BAŞBAYİ

6 Harfli Kelimeler

BEDAYİ, GÜVEYİ, PEKİYİ, SANAYİ

5 Harfli Kelimeler

ENAYİ, EPEYİ, TEŞYİ

4 Harfli Kelimeler

BAYİ, DEYİ, MAYİ, ŞAYİ, ZAYİ

3 Harfli Kelimeler

İYİ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DARÜLBEDAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güzel sanatlar kuruluşu
  • "Darülbedayi ismini bulan da doktor ve şair Hüseyin Suat'tı." (Halit Fahri Ozansoy)

BEYLERBEYİ

 1. [isim] Sancak beylerinin başı

KÜLHANBEYİ

 1. [isim] Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhani, apaş
  • "Kahveci, kadınların yanına gittiği zaman bir kasaba külhanbeyinin olabileceği kadar kibar tavırlar, mahcup edalar alıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

DEREBEYİ

 1. [isim] Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont
 2. Zorba
  • "Sende bir şarklı derebeyi ruhunun saklı olmasından korkar." (Peyami Safa)

BAŞBAYİ

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Bir dağıtım işinde bütün bayilerin bağlı bulunduğu ana bayi

BEDAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Estetik yönü ağır basan güzellikler

SANAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri

PEKİYİ

 1. [isim] Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
  • "Sınıfımı pekiyi derece ile geçtim."

GÜVEYİ

 1. [isim] Damat
  • "Güveyi girdiğinin ertesi günü askere çağrıldı."

ENAYİ

 1. [sıfat] Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
  • "İyice buldum kafayı, sen daha bulmadıysan enayisin." (Atilla İlhan)

TEŞYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uğurlama
  • "Onları kasabanın kenarına kadar teşyi ettim." (Memduh Şevket Esendal)

EPEYİ

 1. [zarf] Epey

ŞAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yaygın, yayılmış (söz veya haber)
 2. Bir şeyin her noktasıyla ilgisi bulunan (pay)

MAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Sıvı
  • "Ufak bir küvetin içine siyah gibi görünen bir mayi döktü." (Refik Halit Karay)

ZAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kaybolma, yitme
 2. [sıfat] Kayıp
 3. [sıfat] Yok olmuş, elden çıkmış, mahvolmuş
 4. [sıfat] İşe yaramayan, yararsız, boş

BAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belirli maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
  • "Tekel bayisi. Gazete bayisi."

DEYİ

 1. [isim] Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos
 2. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos

İYİ

 1. [sıfat] İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
  • "Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Ağrılarıma bu ilaç iyi geldi."
  • "İyi ki o günkü acı ile ölmemişiz." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Yuvarlak, şen yüzlü, zaman zaman ince ve alaylı ışıldayan bir tanesi iyi saatte olsunlar ile temasta olduğu zaman şaşılaşan kara gözlü, orta yaşlı bir kadın." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bol, yararlı, kazançlı
  • "İyi yağmur yağdı."
  • "Saçma sapan şeylerle kafamı şişirmesen iyi edersin." (Refik Halit Karay)
  • "Palto üstüne iyi geldi."
  • "Bu elbise size iyi gidiyor."
 3. Çok
  • "İyi para kazandı."
 4. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren
  • "İyi haber."
 5. Esen, sağlıklı
  • "İyi misiniz?"
 6. Yerinde, uygun
  • "İyi bir cevap."
 7. Doğru olan
  • "İyisi bu işe karışmamaktır."
 8. Yeterli, yetecek miktarda olan
  • "Bu yün, hırka için iyidir."
  • "Annemin simasını şimdi iyi hatırlayamıyorum." (Yahya Kemal Beyatlı)
 9. [isim] Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not
 10. [zarf] İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde
  • "İyi konuştu."
  • "Bunun çocukları iyi çıktıkları için ölünceye kadar babalarına bakmışlar." (Memduh Şevket Esendal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü