Başında yetk olan 12 kelime var. Yetk ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yetk olan kelimeler listesine ya da sonu yetk ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında yetk bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YETKİLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

YETKİLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

YETKİNLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

YETKİNLEŞME, YETKİSİZLİK

9 Harfli Kelimeler

YETKİNLİK

8 Harfli Kelimeler

YETKİSİZ

7 Harfli Kelimeler

YETKELİ, YETKİLİ

6 Harfli Kelimeler

YETKİN

5 Harfli Kelimeler

YETKE, YETKİ


Kelime bulma makinesi

E K T Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KET, TEK, YEK

2 Harfli Kelimeler

EK, ET, EY, KE, TE, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YETKİLENDİRMEK

 1. [-i] Birini yetkili kılmak

YETKİLENDİRME

 1. [isim] Yetkilendirmek işi veya durumu

YETKİNLEŞMEK

 1. [nsz] Yetkin bir duruma gelmek, tekemmül etmek

YETKİNLEŞME

 1. [isim] Yetkinleşmek işi, tekemmül

YETKİSİZLİK

 1. [isim] Yetkisiz olma durumu

YETKİNLİK

 1. [isim] Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet

YETKİSİZ

 1. [sıfat] Herhangi bir işte yetkisi olmayan

YETKELİ

 1. [sıfat] Otoritesi olan

YETKİLİ

 1. Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar
  • "Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu." (Tarık Buğra)
  • "Süreli veya süresiz yayınlar kanunun açıkça yetkili kıldığı mercinin emriyle toplatılabilir." (Anayasa)
 2. Mezun

YETKİN

 1. [sıfat] Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel
  • "Bizim ülkemizde böyledir: Yetkin çalışmalar görmezden gelinir." (Selim İleri)

YETKİ

 1. [isim] Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet
  • "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti." (Tarık Buğra)
  • "Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması ... yollarıyla denetleme yetkisini kullanır." (Anayasa)
  • "İdam hükümlerini doğrudan doğruya yerine getirme yetkisini vermiştir." (Falih Rıfkı Atay)

YETKE

 1. [isim] Otorite
  • "Saçmalama özgürlüğüme hiç kimsenin, hiçbir yetkenin karışamayacağına sevindim." (Tomris Uyar)
 2. Yeterliğine herkesi inandırarak bir kimsenin kendisine sağladığı itaat ve güven, otorite, sulta, velayet

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü