Başında ye olan 5 harfli 41 kelime var. Ye ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ye olan kelimeler listesine ya da sonu ye ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ye bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EY, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YEDEK

 1. [sıfat] Bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı
  • "Sonra otomobili yedeğe takıp götürdüler." (Refik Halit Karay)
 2. Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
  • "Yedek kalem. Yedek anahtar."
  • "Bunlardan yürümeye mecali olmayan bazılarını erkekler iki taraflarından kollarına girmek suretiyle yedeğe almışlar." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. [isim] Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı
 4. [isim] Hayvanı yedeğe alan ip, yular
 5. [isim] Redif

YEREY

 1. [isim] Arazi
 2. Yer kabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası
  • "Üçüncü zaman yereyleri."

YENGİ

 1. [isim] Yenme işi, utku, zafer, galibiyet, galebe

YENİK

 1. [isim] Bir hayvanın veya böceğin bir şeyi yiyerek onda bıraktığı iz
  • "Boynunda pire yenikleri vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [sıfat] Yenmiş, aşınmış
  • "Önümüzde sakat ve her tarafı yenik masacıklar duruyor." (Refik Halit Karay)

YEŞİM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş

YETME

 1. [isim] Yetmek işi

YELVE

 1. [isim] Flurya

YEĞEN

 1. [isim] Birine göre, kardeş, amca, hala, dayı veya teyzenin çocuğu
  • "Ama yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur." (Tarık Buğra)
 2. Tüylü dişi deve ile tek hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle elde edilen bir deve türü

YELME

 1. [isim] Yelmek işi

YEĞİN

 1. [sıfat] Zorlu, katı, şiddetli
 2. Baskın, üstün, iyi

YETİK

 1. [sıfat] Yetişmiş, erişmiş, büyümüş
 2. Bilgili, olgun
  • "Açarım bu işi. Ben açamam da aklı yetik bir komşuya açtırırım." (Abbas Sayar )

YETKİ

 1. [isim] Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet
  • "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti." (Tarık Buğra)
  • "Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması ... yollarıyla denetleme yetkisini kullanır." (Anayasa)
  • "İdam hükümlerini doğrudan doğruya yerine getirme yetkisini vermiştir." (Falih Rıfkı Atay)

YELİN

 1. [isim] İnek, manda, koyun vb. hayvanlarda memenin süt toplanan bölümü

YELEÇ

 1. [sıfat] Havadar

YERGİ

 1. [isim] Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv, satir
  • "Bize okuduğu yergilerde onun şahsına dokunur bir şey yoktu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

YEDİZ

 1. [sıfat] Yedisi bir arada doğan (çocuk)

YEMİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ant
  • "Kendi kendime yemin ediyorum ki burası hiçbir zaman meskûn değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Her akşam, beş paralık alışveriş etmedim, diye yemini basar." (Halide Edip Adıvar)

YEMİŞ

 1. [isim] Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
  • "Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım." (Burhan Felek)
 2. İncir

YEZİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
  • "Kolay canı çıkar mı o yezidin?" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [sıfat] Hilekâr, sahtekâr

YEYGİ

 1. [isim] Hayvanlar için saklanan kışlık yiyecek, yem
  • "Akşama doğru Gökbel'den kurtulmuşlardı ama yeygi işleri yine ters gitti." (Halikarnas Balıkçısı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü