Başında ye olan 4 harfli 7 kelime var. Ye ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ye olan kelimeler listesine ya da sonu ye ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ye bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EY, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YEDİ

 1. [isim] Altıdan sonra gelen sayının adı
 2. Bu sayıyı gösteren 7, VII rakamlarının adı
 3. [sıfat] Altıdan bir artık
  • "Yedi kalem."

YENİ

 1. [sıfat] Kullanılmamış olan, eski karşıtı
  • "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."
 2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan
  • "Yeni haber. Yeni moda."
 3. En son edinilen
  • "Yeni eve taşındık."
 4. İşe henüz başlamış
  • "Yeni öğrenci. Yeni asker."
 5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan
  • "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."
 6. Tanınmayan, bilinmeyen
  • "Yeni imzalara rastlıyoruz."
 7. Daha öncekilerden farklı olan
  • "Yeni ihtiyaçlarımız var."
 8. [zarf] Biraz önce, çok zaman geçmeden
  • "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı." (Çetin Altan)

YEİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
  • "Seni bu derece derin bir ıstıraba, karanlık bir yeise düşüren şey nedir?" (Hüseyin Cahit Yalçın)
  • "Bu kelimeyi işitince derin bir yeis, anlatılmaz bir elem duyarım." (Ömer Seyfettin)
  • "Omuzları bir ihtiyar gibi çökmüş, sesi yeise bürünmüş, kendi kendine söyleniyordu." (Halide Edip Adıvar)
  • "Şimdi bu ümidin boşa çıktığını anlayınca birden yeise kapıldı." (Refik Halit Karay)

YETİ

 1. [isim] İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke
  • "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz." (Azra Erhat)
 2. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke

YELE

 1. [isim] At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
  • "O aslan yelesine benzer saçlar şimdi süt beyaz olmuş." (Haldun Taner)
 2. Balıklarda sırt yüzgeci

YEKE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol

YEME

 1. [isim] Yemek işi
  • "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Yiyecek
  • "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü