Sonunda yük olan 7 kelime var. YÜK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yük olan kelimeler listesine ya da başında yük olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

YALIHÜYÜK

7 Harfli Kelimeler

BOZÜYÜK

5 Harfli Kelimeler

BÜYÜK, GÖYÜK, HÖYÜK, HÜYÜK

3 Harfli Kelimeler

YÜK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YALIHÜYÜK
...
BOZÜYÜK
...
GÖYÜK

 1. [sıfat] Yanık, yanmış
 2. [isim] Hastalık ateşi

HÜYÜK
...
BÜYÜK

 1. [sıfat] Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı
  • "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Mutlu değildi. Büyük başın derdi de sıkıntısı da büyük olur." (Burhan Felek)
  • "Büyük sözüme tövbe, hatır ve hayalime bile getiremem." (Sermet Muhtar Alus)
  • "Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim." (Haldun Taner)
 2. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)
  • "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti." (Peyami Safa)
 3. Niceliği çok olan
  • "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Üstün niteliği olan
  • "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri." (Nurullah ataç)
 5. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
  • "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı." (Sait Faik Abasıyanık)
 6. Önemli
  • "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti." (Tarık Buğra)

HÖYÜK

 1. [isim] Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe
 2. Toprak yığını, küçük tepe

YÜK

 1. [isim] Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
  • "Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Onların hepsinde sanki bulundukları yere yük oluyorlarmış gibi utangaç ve ürkek bir hâl vardır." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "... işgal altındaki memleketlere o günlerde sık sık ve kolaylıkla seyahat etmiş, yükte hafif pahada ağır eşya sokup çıkarmışlardır." (Halide Edip Adıvar)
  • "Şikâyet etmeden yükünü çektiği yitik bir yaşamı olmalıydı." (Çetin Altan)
 2. Bir şeyin ağırlığı
  • "Bunları gazetelere verebilirsem amcama yük olmaktan kurtulacağıma emindim." (Halide Edip Adıvar)
  • "Lokanta da her akşamki yükünü almaya başlamıştı." (Tarık Buğra)
 3. Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar
  • "Bir araba yükü odun."
 4. Eşya
  • "Bütün yükü bu bavul."
 5. Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev
  • "Ben bu yükün altına giremem. Bu yüke herkes katlanamaz."
 6. Tedirginlik veren şey, engel
 7. Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı
 8. Yüz bin kuruşluk mal veya tutar
  • "Mademki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin." (Tarık Buğra)
 9. Doğacak bebek
 10. Yüklük
  • "Haydi şu yüke giriver!.." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü