Başında vir olan 22 kelime var. Vir ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde vir olan kelimeler listesine ya da sonu vir ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında vir bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

VİRANLAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

VİRANLAŞMA, VİRANŞEHİR, VİRDİZEBAN, VİRTÜÖZLÜK

9 Harfli Kelimeler

VİRANELİK, VİROLOJİK

8 Harfli Kelimeler

VİRAJSIZ, VİRANLIK, VİROLOJİ

7 Harfli Kelimeler

VİRAJLI, VİROLOG, VİRTÜÖZ

6 Harfli Kelimeler

VİRANE, VİRGÜL, VİRMAN5 Harfli Kelimeler

VİRAJ, VİRAL, VİRAN, VİRÜS

4 Harfli Kelimeler

VİRA, VİRT


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VİRANLAŞMAK

 1. [nsz] Viran duruma gelmek

VİRANLAŞMA

 1. [isim] Viranlaşmak işi veya durumu

VİRTÜÖZLÜK

 1. [isim] Virtüöz olma durumu

VİRDİZEBAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dile dolama, dilden düşürmeme

VİRANŞEHİR
...
VİRANELİK

 1. [isim] Ev yıkıntıları bulunan yer

VİROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Viroloji ile ilgili

VİROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Virüsleri inceleyen bilim dalı

VİRAJSIZ

 1. [sıfat] Virajı olmayan, düz

VİRANLIK

 1. [isim] Viran yer
  • "Aydınlattığı yerin viranlığına, kuraklığına, kara, kırık ve yamuk mihraplarına..." (Halide Edip Adıvar)

VİROLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Viroloji uzmanı

VİRAJLI

 1. [sıfat] Virajı olan

VİRTÜÖZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı
  • "Ressam için müze görmek ne ise müzisyen için de virtüözlerinin plaklarını dinlemek o imiş." (Haldun Taner)

VİRGÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı (,)

VİRANE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
  • "Viranede oynayan çocukların sesleri gittikçe azalıyor." (Peyami Safa)
 2. Yıkılmış veya yanmış olan yapılardan geriye kalan, yıkıntı, ören
  • "Kim bilir hangi viranelerden, tarlalardan, bahçelerden ... kucak kucak odun, çalı çırpı toplayıp getiriyor." (Reşat Nuri Güntekin)

VİRMAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Para aktarımı

VİRAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Virüslerle ilgili

VİRÜS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazit
 2. Veri girişi yoluyla bilgisayarlara yüklenen, sistemin veya programların bozulmasına, veri kaybına veya olağandışı çalışmasına neden olan yazılım

VİRAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
  • "Bu dönüm noktası ... meğer bir ölüm virajı imiş!" (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Memur, geç işareti verince gaza bastı ve virajı umduğundan güzel aldı." (Haldun Taner)

VİRAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Yıkık, harap
  • "İleriye baktı; harabe. Şu tarafa baktı. Viran bir kemer." (Aka Gündüz)
  • "Yunus Emre'm bunu söyler, aşkın deryasını boylar / Şol yüce köşkler, saraylar viran olur kalır bir gün." (Yunus Emre)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü