Başında v olan 7 harfli 105 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VARDİYA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Gemilerde beklenen nöbet
 2. Gemide nöbet yeri
 3. Posta
  • "Vardiyanın çan sesinde ... gümbürdeyen bir ihtar var." (Aka Gündüz)

VAVEYLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çığlık
  • "Mısır'ın değme ağıtçıları bile sanırım vaveylalarında benimle yarışa giremezlerdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

VEHİMLİ

 1. [sıfat] Vehim içinde olan, vehme kapılan
  • "Çiler'de yalnız kalmaktan korkanların vehimli hâli vardı." (Aka Gündüz)

VAKLAMA

 1. [isim] Vaklamak işi veya durumu

VELİLİK

 1. [isim] Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velayet

VELAYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Velilik
 2. Otorite
 3. Yetke

VEFAKAR
...
VABESTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bağlı
  • "Düşünmemek, biraz değil birçok içmeye vabeste idi." (Ömer Seyfettin)

VARSAĞI

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türklerinin söyledikleri koşma

VERİLİŞ

 1. [isim] Verilme işi veya biçimi

VİDOSUZ

 1. [sıfat] Vido ile oynanmayan

VERANDA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Camlı taraça
  • "... içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon

VERECEK

 1. [isim] Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı

VAKİTLİ

 1. [sıfat] Zamanında yapılan, zamanında olan
  • "Bu, vakitli bir iş sayılmaz."

VİYADÜK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Köprü yol

VADESİZ

 1. [sıfat] Vadesi olmayan
 2. Süresi sınırlandırılmamış

VIZILTI

 1. [isim] Vızıldama sesi
  • "Uçan bir sivrisineğin vızıltısı duyuldu." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Hafif sesle ve bezdirici biçimde yakınma, sızlanma
  • "Gerçi sabahları gene evde iş görüyor, annesinin vızıltısını dinlemeye mecbur oluyordu." (Halide Edip Adıvar)

VAHŞİCE

 1. Vahşi bir biçimde, vahşiyane

VİCDANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Vicdanla ilgili olan, vicdana dayanan
  • "Hâkimler ... vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler." (Anayasa)

VELADET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğum, doğma, doğuş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü