Başında v olan 7 harfli 105 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VAKFİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir vakfın şartlarını bildiren belge, vakıfname

VARSAĞI

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türklerinin söyledikleri koşma

VEZİNLİ

 1. [sıfat] Ölçülü
  • "Vezinli şiir."
 2. Tartılı

VERNİYE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğrusal veya dairesel boyutların ölçülmesinde, ölçme duyarlığını artıran, çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzen

VİDOSUZ

 1. [sıfat] Vido ile oynanmayan

VESAYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vasilik
  • "Vesayet ve himaye altına giren bir devlet istiklalini yitirir." (Haldun Taner)

VADESİZ

 1. [sıfat] Vadesi olmayan
 2. Süresi sınırlandırılmamış

VEKALET
...
VURUŞMA

 1. [isim] Vuruşmak işi

VINILTI

 1. [isim] Vınlama sesi
  • "Vantilatörün vınıltısındaki donukluğun nedeni de aynı şey, işi gücü anlamsız bir değirmen gibi o soğuk loşluğu öğütmek!" (Atilla İlhan)

VURUNTU

 1. [isim] Ateşleme bozukluğu sebebiyle bir motorun içinden gelen gürültü ve bu gürültüden anlaşılan çalışma düzensizliği

VOLFRAM

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85, yoğunluğu 19,3 olan, sert, 3482 °C'de eriyebilen bir element, tungsten (simgesi W)

VİZİYER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kasket siperi

VERGİCİ

 1. [isim] Tahsildar

VURUNMA

 1. [isim] Vurunmak işi

VERİLİŞ

 1. [isim] Verilme işi veya biçimi

VIZILTI

 1. [isim] Vızıldama sesi
  • "Uçan bir sivrisineğin vızıltısı duyuldu." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Hafif sesle ve bezdirici biçimde yakınma, sızlanma
  • "Gerçi sabahları gene evde iş görüyor, annesinin vızıltısını dinlemeye mecbur oluyordu." (Halide Edip Adıvar)

VARYANT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
 2. Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke
 3. Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme

VİYADÜK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Köprü yol

VİLNİUS
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü