Başında v olan 5 harfli 97 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında v bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VECİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüz, çehre
 2. Yol, tarz
  • "Saçlarını âdeti veçhile parmaklarıyla taradı." (Sait Faik Abasıyanık)

VERİŞ

 1. [isim] Verme işi veya biçimi
 2. Alışveriş

VARTA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tehlikeli durum
  • "O insanlar ki hayatın bir bakıma ne korkunç vartaları olabileceğini vaktinde anlamışlar, işlerini becerip kılıçlarını kuşanmışlar..." (Peyami Safa)
  • "Bu uzun zaman boyunca, kim bilir neler çekmiş, ne vartalardan atlamıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Her türlü vartayı kazasız belasız atlatıp..." (Atilla İlhan)

VAZIH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Açık, aydın, belli
  • "Bir sözü ve bir fikri sevmeniz için onun mutlaka vazıh olması lazım gelmez." (Abdülhak Şinasi Hisar)

VADUZ
...
VURUŞ

 1. [isim] Vurma işi veya biçimi
  • "Bazen kalbinin hafif ve sık çarpıntıları arasında ansızın tokmak gibi vuruşlar var." (Peyami Safa)
 2. Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp
  • "İki vuruşu olan ölçü."
 3. Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik

VERDİ

 1. [isim] Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı

VARTO
...
VARIŞ

 1. [isim] Varma durumu veya biçimi
 2. Çabuk kavrayış, anlayış, güçlü seziş, irfan
 3. Bir yarışın son bulduğu yer, finiş

VİZON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
 2. [sıfat] Bu hayvanın kürkünden yapılmış olan
  • "Vizon manto. Vizon etol."

VACİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Müslümanlıkça yapılması gerekli olan
  • "Kurban Bayramı'nda her zenginin kurban kesmesi vaciptir." (Burhan Felek)
  • "Ayağın nasıl olup da mezbeleye atıldığını bulmak artık başhemşireye vacip olmuştur." (Haldun Taner)
 2. Yapılması gerekli olan

VAKİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zaman
  • "Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek'te." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Fakat sandal sahibi olur olmaz zaten yarı keyif, yarı kazanç için vakit öldürdüğü balıkçılık sanatında karar kılmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Sabah, öğle, akşam gibi hani vakit saat aradıkları yok." (Burhan Felek)
 2. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler
  • "Yemek vakti. Şimdi bunun vakti değil."
 3. Çağ
  • "Vaktin bilginleri."
 4. Belirlenmiş olan zaman
  • "Kâhya - vakit gayri Süleyman, haber saldık gelecekler, pamuklar da kıvamına geldi - demişti." (Samim Kocagöz)
 5. Zaman anlatan kelimelere belirtilen durumunda geldiğinde "iken" anlamı veren bir söz
 6. Geçim, para bakımından elverişli durum
  • "Onun bu kadar para vermeye vakti yok."

VERME

 1. [isim] Vermek işi

VULVA

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Ferç

VÜSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genişlik
 2. Uzam

VATAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yurt
  • "Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir." (Ncmettin Halil Onan)
  • "Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz / İlleri var bizim ile benzemez." (Karacaoğlan)

VAKUM

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Boşluk

VOTKA

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Tahıl tanelerinin damıtılmasıyla elde edilen alkollü içki
  • "Karabiberli, domates suyuyla karışık votka içiyorduk." (Necati Cumalı)

VEHİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuruntu
  • "Onlar bu vehimle ellerinden gelse / Rüyalara sansür koyacaklar bir gün." (Arif Nihat Asya)
  • "Göreceksiniz işin sonu, bize vehme kapıldığımızı anlatacak." (Refik Halit Karay)
  • "Etrafımda bütün sisleri ve kokularıyla onu görür gibi bir vehme düşerim." (Reşat Nuri Güntekin)

VUZUH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Açık olma durumu, açıklık, aydınlık
  • "Bu akşam bilhassa, Şevki'nin fikrindeki vuzuh onu düşündürdü." (Halide Edip Adıvar)
 2. Açıklık

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü