Başında uya olan 35 kelime var. Uya ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde uya olan kelimeler listesine ya da sonu uya ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında uya bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

UYANIKLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

UYANIKLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

UYAKSIZLIK, UYANDIRMAK, UYARICILIK, UYARLANMAK, UYARLAYICI

9 Harfli Kelimeler

UYANDIRMA, UYANIKLIK, UYARCILIK, UYARILMAK, UYARLAMAK, UYARLANMA

8 Harfli Kelimeler

UYARILMA, UYARINCA, UYARLAMA, UYAROĞLU

7 Harfli Kelimeler

UYAKSIZ, UYANMAK, UYARICI, UYARLIK, UYARMAK, UYARSIZ

6 Harfli Kelimeler

UYAKLI, UYANIK, UYANIŞ, UYANMA, UYARAN, UYARCI, UYARIM, UYARIŞ, UYARMA, UYARTI

5 Harfli Kelimeler

UYARI

4 Harfli Kelimeler

UYAK


Kelime bulma makinesi

A U Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AY, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UYANIKLAŞMAK

 1. [nsz] Uyanık duruma gelmek

UYANIKLAŞMA

 1. [isim] Uyanıklaşmak işi veya durumu

UYAKSIZLIK

 1. [isim] Uyaksız olma durumu, kafiyesizlik

UYARLAYICI

 1. [isim] Uyarlama işini yapan kimse
 2. Adaptör

UYARLANMAK

 1. [nsz] Uyarlama işi yapılmak

UYARICILIK

 1. [isim] Uyarıcı olma durumu

UYANDIRMAK

 1. [-i] Uyanmasına yol açmak
  • "Anası sabah namazı okunurken Ali'yi uyandırdı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Çıra, lamba, soba vb. ışık veren şeyleri yakmak, tutuşturmak
  • "Köşede kuru odun var, uyandır ocağı." (Aka Gündüz)
 3. Üstü küllenmiş ateşi yeniden canlandırmak
 4. Herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek
 5. Aklını başına toplamasını sağlamak

UYARLANMA

 1. [isim] Uyarlanmak işi

UYARLAMAK

 1. [-i] Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek
 2. Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek
 3. Bir yabancı eseri, kişi ve yer adlarını değiştirerek yerli bir eser durumuna getirmek, adapte etmek

UYANIKLIK

 1. [isim] Uyanık olma durumu
  • "O devri, ilk uyanıklık devri olduğu için hiç unutmaz." (Halide Edip Adıvar)

UYARILMAK

 1. [nsz] Uyarma işine konu olmak
  • "Onun uyarılmaması, samimiyetin sürmesi Ankara için de çok yararlı olabilirdi." (Tarık Buğra)
 2. Uyandırılmak

UYARCILIK

 1. [isim] Uyarcı olma durumu

UYANDIRMA

 1. [isim] Uyandırmak işi
 2. Anıları zihinde yeniden canlandırma

UYAROĞLU

 1. [isim] Bulunduğu ortama ve koşullara kolaylıkla uyum sağlayan kimse

UYARILMA

 1. [isim] Uyarılmak işi

UYARINCA

 1. [zarf] Gereğince, mucibince
  • "Kanunlar uyarınca."

UYARLAMA

 1. [isim] Uyarlamak işi, adaptasyon
 2. Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlama
 3. [sıfat] Uyarlanmış, adapte

UYARICI

 1. [sıfat] Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
  • "Uyarıcı öğüt."

UYARMAK

 1. [-i] Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek
  • "Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
 3. Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak
 4. Öğütle yola getirmeye çalışmak
 5. Uyandırmak
  • "Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp büyük halk kitlelerini uyarmaya dayanıyor." (Haldun Taner)

UYARSIZ

 1. [sıfat] Uygun davranışta bulunmayan, uyumlu görünmeyen (kimse)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü