Başında uğr olan 24 kelime var. Uğr ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde uğr olan kelimeler listesine ya da sonu uğr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında uğr bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

UĞRAŞTIRMAK

10 Harfli Kelimeler

UĞRAŞILMAK, UĞRAŞTIRMA

9 Harfli Kelimeler

UĞRALAMAK, UĞRAŞILMA, UĞRULAMAK

8 Harfli Kelimeler

UĞRALAMA, UĞRANMAK, UĞRAŞMAK, UĞRATMAK, UĞRULAMA

7 Harfli Kelimeler

UĞRAMAK, UĞRANMA, UĞRAŞMA, UĞRATMA, UĞRULUK, UĞRUNDA

6 Harfli Kelimeler

UĞRAMA, UĞRAŞI

5 Harfli Kelimeler

UĞRAK, UĞRAŞ, UĞRUN

4 Harfli Kelimeler

UĞRA, UĞRU


Kelime bulma makinesi

R U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

UR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UĞRAŞTIRMAK

 1. [-i] Uğraşmasına yol açmak
  • "Bu iş beni çok uğraştırdı."

UĞRAŞTIRMA

 1. [isim] Uğraştırmak işi

UĞRAŞILMAK

 1. [-le] Uğraşma işi yapılmak

UĞRULAMAK

 1. [-i] Hırsızlıkla ele geçirmek, çalmak, sirkat etmek

UĞRAŞILMA

 1. [isim] Uğraşılmak işi

UĞRALAMAK

 1. [-i] Uğra serpmek

UĞRALAMA

 1. [isim] Uğralamak işi veya durumu

UĞRANMAK

 1. [nsz] Uğrama işi yapılmak

UĞRAŞMAK

 1. [-le] Bir iş üzerinde sürekli çalışmak
  • "Muhacir kümeleri arasında, ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir adama seslendi." (Peyami Safa)
 2. [-e] Bir işi başarmaya çalışmak, iş edinmek
  • "İkisi barbut oynuyor, üçüncüsü, en küçükleri, bir çekirgeye sigara içirmeye uğraşıyordu." (Haldun Taner)
 3. Zamanını bir işe verme durumunda kalmak
  • "Ee, hadi yürü yahu. Senlen mi uğraşacağız?" (Haldun Taner)
 4. Savaşmak
  • "Düşmanlarla uğraşmak için sonuna kadar çalışmaya azmettik." (Atatürk)
 5. Birine kötü davranmak
  • "Aman, siz de hep beybabamla uğraşırsınız!" (Ömer Seyfettin)

UĞRATMAK

 1. [-i] Uğrama işini yaptırmak, uğramasına sebep olmak
  • "Öteki tabancayla, o da mağdurun belinden aşağısını felce uğrattı." (Burhan Felek)
 2. [-den] Savmak, çıkmak, dışarı atmak, kovmak

UĞRULAMA

 1. [isim] Uğrulamak işi veya durumu

UĞRANMA

 1. [isim] Uğranmak işi

UĞRULUK

 1. [isim] Uğrunun yaptığı iş, hırsızlık, sirkat

UĞRUNDA

 1. [zarf] Önünde
  • "Kışlanın uğrunda bir ufak mezar / Anama söylemen bağrını ezer." (Halk türküsü)

UĞRAŞMA

 1. [isim] Uğraşmak işi
  • "Çetin bir uğraşma pahasına mesleğimde muvaffak oluyorum." (Reşat Nuri Güntekin)

UĞRATMA

 1. [isim] Uğratmak işi
  • "Gece kendiliğinden çıtırdayan merdiven tahtaları onu yalın ayak odasından uğratmaya yetiyordu." (Haldun Taner)

UĞRAMAK

 1. [-e] Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak
  • "Üç günde yalnız üç vapur iskeleye uğradı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek
  • "Ona kapıdan şöyle bir uğramak isterdim." (Haldun Taner)
 3. Fırlayarak çıkmak, dışarı çıkmak
  • "Zelzele çığlığıyla beraber hepsi evden dışarı uğradılar." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Kötü duruma konu olmak
  • "Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir." (Atatürk)
 5. Yaklaşmak
  • "Erkek misafir geldiği zaman Despina'dan başka kimse salona, kapının yanına uğramayacaktı." (Ömer Seyfettin)
 6. Karşılaşmak, maruz kalmak
  • "Millî Mücadele'nin başından o güne kadar Atatürk'ün en hafif bir sitemine uğramamıştım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 7. Cin, peri çarpmak

UĞRAŞI

 1. [isim] Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
  • "İnsanı her günkü uğraşılarından koparışları, kavrayıp götürüşleri de caba." (Mustafa Necati Sepetçioğlu)
 2. Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü, hobi

UĞRAMA

 1. [isim] Uğramak işi

UĞRAŞ

 1. [isim] Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
 2. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü