Sonunda to olan 62 kelime var. TO ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde to olan kelimeler listesine ya da başında to olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

APPASSİONATO

10 Harfli Kelimeler

ALLEGRETTO, AŞIRAMENTO, KONKORDATO, KONŞİMENTO, PARLAMENTO

9 Harfli Kelimeler

ESPERANTO, KONTRALTO, LARGHETTO, MANİFESTO, PORTMANTO, RADYOFOTO

8 Harfli Kelimeler

DEPOZİTO, KAMİNETO, KOMPOSTO, KONÇERTO, KONSULTO, LİBRETTO, MODERATO, PROTESTO, TONİLATO

7 Harfli Kelimeler

AGİTATO, ANİMATO, ÇİMENTO, HOTANTO, İSKARTO, İSKONTO, İSPİRTO, KAYARTO, MANYETO

6 Harfli Kelimeler

AVİSTO, DUETTO, FİLETO, KRİPTO, LEGATO, PRESTO, SENATO, MAPUTO

5 Harfli Kelimeler

FİSTO, GETTO, GUSTO, KANTO, LENTO, MANTO, MORTO, PALTO, PLATO, PORTO, PUNTO, ROSTO, SALTO, SİRTO, ŞİNTO, VARTO, QUİTO

4 Harfli Kelimeler

ALTO, FOTO, GATO, NATO, ŞATO, TOTO, VETO


Kelime bulma makinesi

O T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

APPASSİONATO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [zarf] Coşkun bir biçimde (çalınmak)

KONKORDATO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Anlaşmalı iflas
 2. Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşma

KONŞİMENTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı

AŞIRAMENTO

 1. [isim] Çalma, aşırma

PARLAMENTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı
  • "Parlamento, devlet statüsü ve millî ordu için yeni kanunlar neşretti." (Falih Rıfkı Atay)

ALLEGRETTO

 1. [zarf] Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak)

PORTMANTO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Palto, şapka vb. şeyleri asmak için yapılmış, raflı, bazıları aynalı askılık
  • "Antrede duran portmantonun aynasına göz attı." (Refik Halit Karay)

RADYOFOTO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğraf, yazı vb. görüntülerin radyo dalgalarıyla uzaktan iletilmesini sağlayan sistem
 2. Bu sistemle alınan fotoğraf

LARGHETTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [zarf] Bir parça largodan çabuk ve hafif çalınarak
 2. [isim] Bu biçimde çalınan müzik parçası

MANİFESTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
 2. Bildiri
 3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi

KONTRALTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Kadın seslerinin en kalını
 2. Sesi böyle olan sanatçı, alto

ESPERANTO
...
LİBRETTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap
 2. Bir pandomimi veya baleyi açıklayan kitap

MODERATO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Tek başına kullanıldığında orta hızda bir tempoyu belirten bir söz
 2. Başka bir terimle birlikte kullanıldığında gösterilen temponun biraz yavaşlatılması gerektiğini anlatan bir söz

KONSULTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Konsültasyon

PROTESTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
 2. Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama
  • "Efendiler, aynı günde muhtelif vesaitle şu protestoyu gönderdim." (Atatürk)
 3. Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim

KOMPOSTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bütün veya dilimler hâlindeki yaş meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı
 2. Bitki artıklarından yapılan gübre

DEPOZİTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Güvence akçesi
 2. Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para

KAMİNETO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Küçük ispirto ocağı, ispirtoluk

TONİLATO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir tona eşit birim
  • "Bu gemi iki bin tonilatodan fazla alamaz."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü