Sonunda tki olan 6 kelime var. TKİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tki olan kelimeler listesine ya da başında tki olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İLETKİ

5 Harfli Kelimeler

BİTKİ, MUTKİ, YETKİ

4 Harfli Kelimeler

ETKİ, İTKİ


Kelime bulma makinesi

K T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KİT, TİK

2 Harfli Kelimeler

İT, Kİ, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLETKİ

 1. [isim] Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, açıölçer, mastara, minkale

BİTKİ

 1. [isim] Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat

MUTKİ
...
YETKİ

 1. [isim] Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet
  • "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti." (Tarık Buğra)
  • "Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması ... yollarıyla denetleme yetkisini kullanır." (Anayasa)
  • "İdam hükümlerini doğrudan doğruya yerine getirme yetkisini vermiştir." (Falih Rıfkı Atay)

İTKİ

 1. [isim] Tepi
  • "Bilinçdışı özgürlüğünün itkisiyle en sonunda âşık olmuştur." (Selim İleri)

ETKİ

 1. [isim] Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
  • "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor." (Haldun Taner)
 2. Bir etken veya bir sebebin sonucu
  • "Tokadın etkisi kötü oldu."
 3. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
  • "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu." (Tarık Buğra)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü