Başında tev olan 49 kelime var. Tev ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tev olan kelimeler listesine ya da sonu tev ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında tev bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

TEVEKLEMEK, TEVELLÜTLÜ, TEVKİFHANE

9 Harfli Kelimeler

TEVAZUSUZ, TEVEKKELİ, TEVEKLEME

8 Harfli Kelimeler

TEVAHHUŞ, TEVAKKUF, TEVAZULU, TEVECCÜH, TEVEHHÜM, TEVEKKEL, TEVEKKÜL, TEVELLÜT, TEVERRÜM, TEVESSÜL, TEVETTÜR, TEVFİKAN, TEVKİFAT, TEVLİYET

7 Harfli Kelimeler

TEVAFUK, TEVAKKİ, TEVARÜS, TEVATÜR, TEVAZÜN, TEVDİAT, TEVESSÜ, TEVKİCİ, TEVRİYE, TEVZİAT

6 Harfli Kelimeler

TEVABİ, TEVALİ, TEVAZU, TEVBİH, TEVCİH, TEVFİK, TEVHİT, TEVKİF, TEVKİL, TEVLİT, TEVRAT, TEVSİK, TEVŞİH

5 Harfli Kelimeler

TEVDİ, TEVEK, TEVİL, TEVKİ, TEVSİ, TEVZİ


Kelime bulma makinesi

E T V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, EV, TE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEVEKLEMEK

 1. [-i] Üzüm kütüklerinde dip ve gövdeden fışkıran gereksiz sürgünleri temizlemek

TEVKİFHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tutukevi
  • "Mustafa'nın mahkemeye sevk edilmek üzere tevkifhaneye gönderildiğini gazeteler yazdı." (Sait Faik Abasıyanık)

TEVELLÜTLÜ

 1. [sıfat] Doğumlu

TEVAZUSUZ

 1. [sıfat] Tevazusu olmayan

TEVEKLEME

 1. [isim] Teveklemek işi

TEVEKKELİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Boşuna, boş yere, sebepsiz, rastgele
  • "Ne ukalasın, sana tevekkeli ukala bücür demiyorlar." (Çetin Altan)

TEVAKKUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Durma, duraklama, eğleşme
 2. Bağlı olma, ilgili olma

TEVEHHÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuruntuya düşme

TEVFİKAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Uyarak, uygun olarak, -e göre
  • "Türk Ceza Kanunu'na tevfikan..."

TEVLİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vakıf mallarına bakma görevi

TEVESSÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başlama, girişme

TEVERRÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Verem olma

TEVAZULU

 1. [sıfat] Tevazu içinde, alçak gönüllü, uysal
  • "Onu herkes işinin ehli, uysal ve tevazulu bir adam telakki ediyordu." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TEVAHHUŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ürkme, ürküntü

TEVELLÜT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanın doğumu, doğduğu zaman

TEVKİFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Para konusunda kesintiler

TEVECCÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme
  • "Göstermiş olduğunuz teveccühe karşı çok teşekkür ederim." (Refik Halit Karay)
 2. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme
  • "O da benim gibi Avrupa görmüş ihtisas sahibi kart bir gencin teveccühünden memnundur." (Halide Edip Adıvar)

TEVEKKEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Her şeyi oluruna bırakan
  • "Tevekkel adam."

TEVEKKÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma
  • "Bu tevekküle karışan bir memnuniyetsizliğin ifadesiydi." (Peyami Safa)

TEVETTÜR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gergin duruma gelme, gerilme
 2. Gerilim

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü