Başında te olan 8 harfli 203 kelime var. Te ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde te olan kelimeler listesine ya da sonu te ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında te bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEMSİLCİ

 1. [isim] Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil
 2. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey
  • "Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi." (Necati Cumalı)
 3. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse

TEHEYYÜÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Coşma, heyecanlanma
  • "Genç kızın kızarmış yüzünde teheyyüç görünüyordu." (Peyami Safa)

TEZGAHÇI
...
TEBEDDÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir durumdan başka bir duruma geçme, değişme
  • "Onu deli ve meraklı bilen komşular, bu tebeddüle şaşıyorlardı." (Ömer Seyfettin)

TELEKART

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Telefon etmek için kullanılan kart

TENEKECİ

 1. [isim] Tenekeden kap ve öteberi yapan veya onaran kimse

TESCİLLİ

 1. [sıfat] Tescil edilmiş, resmen kayıtlı

TERLEYİŞ

 1. [isim] Terleme işi veya biçimi

TEZELLÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşağılanma

TERCİHEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Tercih hakkını kullanarak

TECESSÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Boyut kazanma, cisimlenme
 2. Görünmeye başlama, belirme
 3. Göz önüne gelme, canlanma
  • "Olay olduğu gibi gözümün önünde tecessüm ediyor."

TEBERSİZ

 1. [sıfat] Teberi olmayan

TELEÜTÇE
...
TEKERLEK

 1. [isim] Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker
  • "Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan / Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. Bu biçiminde olan

TEFESSÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çürüme, bozulma, kokuşma
 2. Kişi, toplum vb. özelliğini, niteliğini yitirerek bozulma, kokuşma

TESLİMAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Teslim edilen eşyalar veya yatırılan paralar

TEPİŞMEK

 1. [nsz] Birbirini tepmek
  • "O günlerde, atlar tepişecek diyordu." (Tarık Buğra)
 2. İtişip kakışmak

TEVELLÜT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanın doğumu, doğduğu zaman

TEBELLEŞ

 1. [sıfat] İstenmediği hâlde, birinden veya bir yerden ayrılmayan, gitmeyen, musallat olan
  • "... hanım evladını tepemize tebelleş eden kendisidir." (Atilla İlhan)

TEOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Tanrı bilimiyle ilgili

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü