Başında te olan 6 harfli 192 kelime var. Te ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde te olan kelimeler listesine ya da sonu te ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında te bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEDİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Para vb. bir şey verme, ödeme
  • "Ücretin yarısını da o gün tediye ettim." (Haldun Taner)
 2. Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme

TELFİN

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası, takoz

TEOLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tanrı bilimci

TELMİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe
  • "İleride dahi ağzını açıp da ufacık bir telmihte bulunmasın." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Dün geceki ağır sözlerini telmih ettiğimi anladı, kızardı." (Refik Halit Karay)
 2. Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma

TEVSİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belgeleme
  • "Meydana çıkarılacak yeni vesikalar olsa olsa asıl hakikati tevsik ederler." (Yahya Kemal Beyatlı)

TEFRİŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Döşeme işi
  • "İçerisini gene kendi paramla tefriş ettim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bir yeri gerekli eşya ile döşeme

TEAVÜN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yardımlaşma

TENZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılama

TEOREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kanıtlanabilen bilimsel önerme
 2. Mantıksal usa vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi

TEKSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoğaltma

TELSİZ

 1. [sıfat] Teli olmayan

TENZİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arılama, kusur kondurmama
 2. Allah'ın bütün kusurlardan uzak olduğuna inanma

TEÇHİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Donatma, donatım

TEKAPU
...
TERLİK

 1. [isim] Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi
  • "Bu sıcak mevsimde tozlu ve yün terliklerini sürüyerek gidiyor." (Refik Halit Karay)
 2. Beyaz patiskadan dikilen veya yünden örülen takke, başlık
  • "Kenarları dört parmak yağ bağlamış fesinden, eski terlikten hiç farkı kalmamış." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEMMUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yılın otuz bir gün süren, yedinci ayı

TESHİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyüleme, büyü yapma
 2. Kendine bağlama, elde etme
  • "Kadındaki teshir kuvvetinin ondaki maddi hayvan kuvvetinden çok daha fazla olduğunu göstereceğim." (Reşat Nuri Güntekin)

TEMRİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tekrarlatarak alıştırma
  • "Bir zamanlar ben de nefsimi köreltmek için benliğimin burnunu kıracak böyle temrinler yapardım." (Haldun Taner)

TERZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Küçük düşürme

TEKFİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kâfir sayma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü