Başında te olan 6 harfli 192 kelime var. Te ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde te olan kelimeler listesine ya da sonu te ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında te bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TELHİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Özet, özetleme, kısaltma
 2. Sadrazamın bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha sunduğu kâğıt

TENZİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arılama, kusur kondurmama
 2. Allah'ın bütün kusurlardan uzak olduğuna inanma

TERCİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
  • "Böyle bir tercihinin kefaretini ödemek ister gibi de bir porsiyon köfte söylemişti." (Çetin Altan)
  • "... hiçbir şey yapmamayı ve hazır paradan yemeyi tercih ediyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TERMİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Isıl
 2. [isim] Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı

TEĞMEN

 1. [isim] Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay, mülazım

TEMADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sürme, sürüp gitme, uzama
  • "Bir zevk, bir lezzet temadi ederse artık fark olunmamaya başlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

TEVBİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Paylama
  • "Haklı mı, haksız mı olduğunu kestiremediğim bu tevbihe gülümsedim." (Ömer Seyfettin)

TEMAŞA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hoşlanarak bakma, seyretme
  • "Benden evvel çoluk çocuk bütün ev halkı hayvanı temaşaya çıkmışlar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Koca bir tarihin tutuştuğunu çöllerde susuz yanan insanların çatlak dudaklarında temaşa ediyoruz." (Aka Gündüz)
 2. Oyun, temsil, piyes, tiyatro
  • "Bazı meddahlar da Karagöz oynatmış, şahbaz, hayalbaz veya hayalî isimleriyle yaşadıktan sonra temaşa hayatımızdan el etek çekmişlerdir." (Samiha Ayverdi)

TERTİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
  • "Bu gece yazılacak yazım, tertip olunacak nutkum var." (Ömer Seyfettin)
  • "Eski arkadaşının bir tertibe düşürüldüğünü sanmakla yanılmış." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Düzenleniş, sıralanış biçimi
  • "Mutfağın yeni tertibi güzel olmuş."
 3. Düzenleme
  • "Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş." (Atatürk)
 4. Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni
 5. Dizgi
 6. Hile, düzen, komplo
 7. Askere alınma dönemi

TEFTİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Açma
 2. Geğirme

TEMDİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uzatma, sürdürme

TESHİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kolaylaştırma

TESKİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Acı, öfke, heyecan vb. duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
  • "Ev sahibi erkek beni, kadın da onu teskine uğraşıyordu." (Burhan Felek)
  • "Gönlüme teselli kendimde buldum / Sabır ile teskin ettim özümü." (Âşık Veysel)

TEDAVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
  • "Hastadır diye tedavisine koşanların haddi hesabı yoktu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme
  • "Artık geri dönmek, istemeden açtığım yarayı tedavi etmek zamanı gelmişti." (Reşat Nuri Güntekin)

TEFRİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir konuda geride kalma, yeterli ölçüde olmama durumu, ifrat karşıtı

TEKDİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Azarlama, paylama
  • "Kaynanasından ne sözler, ne tekdirler işitmiş..." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Böyle manasız şeylerle uğraştığın için seni biraz tekdir ediyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

TELEKE

 1. [isim] Uzun ve sert kanat telekleri

TEAMÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerde öteden beri olagelen davranış
 2. Tepkime
 3. İş, davranış

TEKTAŞ

 1. [sıfat] Sadece bir pırlantası veya elması olan (yüzük, küpe)

TEDRİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Derece derece ilerleme, kerteleme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü