Başında te olan 5 harfli 89 kelime var. Te ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde te olan kelimeler listesine ya da sonu te ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında te bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Balta
 2. Bazı dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve hafif balta
 3. Meşin kesmek için kullanılan araç

TEMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
  • "Etrafımda uçları birbirine temas etmiş hilallerden müteşekkil bir daire vardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet
  • "Her nevi halkla temas ve kaynaşma hâlinde bulunmalıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Şiiri iyi okuyanlarla fena okuyanlar arasındaki esaslı farka temas ettik." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Değinme, sözünü etme, bahsetme
  • "O konuya hiç temas edilmedi."
 4. Gidip gelme, ulaşım, bağlantı
  • "İki şehir arasında temas kesildi."
 5. Dokunma

TEZLİ

 1. [sıfat] Tezi olan, bir iddia ileri süren

TEPİK

 1. [isim] Tekme

TEKİR

 1. [isim] Barbunyaya (I) benzeyen bir balık (Mugil surmulletus)
 2. Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
  • "Annem tekir kedinin bir yavrusunu bana ayırmıştı." (Aka Gündüz)

TELEK

 1. [isim] Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy

TELİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uzlaştırma
  • "Eski insanlar, esasen bu iki hadiseyi telif etmişler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Kitap yazma
  • "Babamın gene o tarihte oynanan bir telif piyesi de o sahnede oynamıştı." (Halit Fahri Ozansoy)
 3. Telif hakkı

TEVKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Padişah fermanlarına çekilen tuğra
 2. Bu tuğrayı taşıyan ferman

TEYİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğrulama, doğruluğunu onaylama
  • "Nitekim biraz evvelki sözleriniz de onu teyit ediyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

TERFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Derece, makam bakımından yükselme
 2. Yükseltme
  • "Zafer üzerine orduda terfiler yapılmıştı." (Falih Rıfkı Atay)

TEPKE

 1. [isim] Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı, refleks
 2. Dıştan gelen bir uyarım sonucunda doğan ve hareket, salgı vb. tepkilere yol açan samimiyetsiz sinir etkinliği, refleks

TERAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça
  • "Ayrıca denize bakan bir de büyük terası vardı." (Çetin Altan)
 2. Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş
 3. Seki

TELVE

 1. [isim] Fincanın dibine çöken kahve tortusu
  • "Fincanını çalkalayıp çalkalayıp diker, dibinde hiç telve bırakmamacasına!" (Atilla İlhan)

TETİR

 1. [isim] Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
 2. Yeşil ceviz kabuğu, nar vb. bitkilerin bıraktığı kalıcı boya lekesi

TEREK

 1. [isim] Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf

TEZCE

 1. [zarf] Çabucak
  • "Baş pınarın karlı suyun içelim / Gurbet kalesini tezce geçelim." (Halk türküsü)

TELİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval

TEMİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak
  • "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Bizim yazarımız temize çektikten sonra romanı elinde dolaşır dururdu kapı kapı." (Necati Cumalı)
  • "Sonra kendini büsbütün temize çıkartmak için üstünün ve eşyasının aranmasını istedi." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "... gazete kendi evin, temize çıktığın gün gelmezsen küserim bak." (Atilla İlhan)
 2. Özenle yapılmış
  • "Temiz iş. Temiz dayak."
 3. Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan
  • "Temiz araba."
 4. Ahlakça lekesiz, necip, nezih
  • "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. [zarf] Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde
  • "Temiz giyinmek."

TEYZE

 1. [isim] Annenin kız kardeşi, ana yarısı
  • "İhtiyar halaların, teyzelerin, bütün bu hısım akrabanın fikrini sorduk." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [ünlem] Anne yaşıtı kadınlara söylenen bir seslenme sözü

TEALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yükselme, yücelme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü