Başında te olan 5 harfli 89 kelime var. Te ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde te olan kelimeler listesine ya da sonu te ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında te bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TENOR

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] En tiz erkek sesi
 2. Sesi böyle olan şarkıcı, sanatçı

TELİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uzlaştırma
  • "Eski insanlar, esasen bu iki hadiseyi telif etmişler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Kitap yazma
  • "Babamın gene o tarihte oynanan bir telif piyesi de o sahnede oynamıştı." (Halit Fahri Ozansoy)
 3. Telif hakkı

TEBAA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uyruk

TEĞET

 1. [isim] Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas

TEORİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuram, nazariye
  • "Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada." (Çetin Altan)

TEŞNE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Susamış
  • "Güngörmüş varlıklı bir ailenin kültüre teşne zeki bir kızıdır." (Haldun Taner)
  • "Şiirde şan ve şerefe teşne olan şairlerimizden biri ismini Nedim'in kasidesinde görseydi başı dönerdi." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Çok istekli
  • "Ne kadar da teşne imiş askerliğe..." (Haldun Taner)

TEPSİ

 1. [isim] Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşımaya yarayan, derinliği olmayan, türlü büyüklükte düz kap
  • "Yanlarından, elindeki tepside boşlarla ortalıkçı bir çocuk geçmektedir." (Tarık Buğra)
 2. İçinde börek, tatlı vb. pişirmeye yarayan, az derin, geniş, düz kap
  • "Bir küçük çırak, koltuğunda pasta dolu bir tepsiyle dışarı çıktı." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [sıfat] Bu kap biçiminde olan
 4. [sıfat] Bir kabın alabileceği miktarda olan
  • "İki tepsi börek."

TENİS

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları, çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu

TEKÇİ

 1. [sıfat] Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), birci, monist

TEREK

 1. [isim] Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf

TERÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
  • "Fransız ihtilalinin teröründen kaçanlar da bunlara eklenmiş." (Haldun Taner)

TELEM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan araç

TERAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça
  • "Ayrıca denize bakan bir de büyük terası vardı." (Çetin Altan)
 2. Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş
 3. Seki

TERZİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Giysi biçip diken kimse
  • "Bir şehrin yedi mahallesinde herkesin baş eğdiği bir terzi olmalıydım." (Atilla İlhan)
 2. Giysi dikilen yer, terzihane

TENHA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Issız
  • "Dükkânın önü gene kalabalıkça idi ama içi tenhaydı." (Sermet Muhtar Alus)
  • "Onlar gittikten sonra her yer tenha kaldı." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Yalnız, tek

TEPİK

 1. [isim] Tekme

TERME

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir tür yaban turpu

TEYZE

 1. [isim] Annenin kız kardeşi, ana yarısı
  • "İhtiyar halaların, teyzelerin, bütün bu hısım akrabanın fikrini sorduk." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [ünlem] Anne yaşıtı kadınlara söylenen bir seslenme sözü

TEZAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karşıtlık, karşıt olma, zıtlık, çelişki, kontrast, antagonizma
  • "Sanatçı çok garip ve tezatlarla dolu bir yaratıktır." (Halide Edip Adıvar)
 2. Anlatımda birbirine karşıt iki sözü yan yana kullanma

TEALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yükselme, yücelme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü