Başında te olan 4 harfli 14 kelime var. Te ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde te olan kelimeler listesine ya da sonu te ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında te bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEYP

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt

TEST

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama
 2. Doğru cevabın seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü
  • "O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir." (Haldun Taner)
 3. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
  • "Bilimsel testler karganın attan daha zeki olduğunu saptayalı hanidir." (Haldun Taner)
 4. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması

TEPİ

 1. [isim] Bir işi yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek, içtepi, itki

TEKE

 1. [isim] Erkek keçi
  • "Sen meram ettikten kelli, tekeden süt çıkarırım, ağam! diyordu." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Bir karides türü
 3. Tüylü devenin erkeği ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir deve türü

TEİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde

TERS

 1. Gerekli olan duruma karşıt, zıt
  • "Yerden göğe kadar haklı olan bir uyarıyı, içimizden bir arkadaş ters anlamış." (Haldun Taner)
  • "Daha sonra o eşsiz lidere ters düşmek bahtsızlığına kapılmıştır." (Haldun Taner)
  • "Hacı Ömer'in o gün ters tarafından kalktığına artık şüphe yoktu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [isim] Bir şeyin içe gelen yanı, arkası
  • "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu." (Çetin Altan)
 3. [isim] Kesici bir aletin kesmeyen yanı
  • "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz
  • "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 5. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert
  • "Ters adamın işi de ters gider." (Memduh Şevket Esendal)
 6. [isim] Bir şeyin aksi, karşıtı
  • "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."

TERK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bırakma, ayrılma
 2. Vazgeçme
 3. Bakmama, ihmal etme

TEPE

 1. [isim] Bir şeyin en üstteki bölümü
  • "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Çatık kaşlar ve engin nazarlarla herkese tepeden bakıyor." (Haldun Taner)
  • "O sırada babalığını anımsıyordu kötü bir düşü anımsarcasına ve kızgınlıktan tepesi atıyordu." (Muzaffer Uyguner)
  • "Nazmiye'nin tepesinden sanki kaynar sular döküldü, yooo ... dedi." (Orhan Kemal)
 2. Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası
  • "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi." (Necati Cumalı)
 3. Birinin yanı başı, baş ucu
  • "Tepemde durup canımı sıktı."
 4. Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü
  • "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor." (Refik Halit Karay)
 5. Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi
  • "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti." (Necati Cumalı)
 6. Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri
 7. İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası
 8. Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri

TEHİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Boş
  • "Vallahi rüyasını görmüştüm, geçen gece, tenha, tehi bir yoldaymışız." (Haldun Taner)

TERE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki (Lepidium)

TEMA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Asıl konu, temel motif
  • "Tablonun teması. Anıtın teması, Kurtuluş Savaşı'ydı."
 2. Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş
 3. Bir besteyi oluşturan temel motif

TELA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez

TEŞT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çamaşır leğeni

TEFE

 1. [isim] Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü