Başında te olan 11 harfli 77 kelime var. Te ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde te olan kelimeler listesine ya da sonu te ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında te bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEKLİFSİZCE

 1. [zarf] Teklifsiz bir biçimde, içten olarak
  • "Vaktiyle teklifsizce dertleşirdik." (Atilla İlhan)

TEMELLEŞMEK

 1. [nsz] Temel tutmak, yerleşmek
 2. Sürekli ve kalıcı bir duruma girmek

TERTİPLETME

 1. [isim] Tertipletmek işi

TEMİZLENMEK

 1. [nsz] Temiz duruma gelmek, arınmak, paklanmak
 2. Sakıncalı bir durum, iş düzelmek, bitmek
  • "Bu iş temizlenmeden yüz yüze nasıl gelebiliriz, diyordu."
 3. Kadınlarda aybaşı durumu sona ermek
 4. Ortadan kaldırılmak, öldürülmek
  • "Sokak köpekleri temizlendi."
 5. Kumarda öbür oyuncu veya oyuncularca bütün parası alınmak

TEKMELENMEK

 1. [nsz] Tekme vurulmak

TENEKECİLİK

 1. [isim] Tenekeden kap ve öteberi yapma, lehimleme veya tenekeden yapılmış malzemeyi onarma işi

TEKERLENMEK

 1. [nsz] Yuvarlanmak, dönmek
  • "Bir kaza olsa Cambaz Ali belki aletleriyle beraber aşağıya tekerlenecek." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Durumu bozulmak, kötüye gitmek
 3. Uğraşmak, peşinde koşmak, yuvarlanıp gitmek
  • "Normal yaşamının çekişmeleri içinde tekerlenip giden insan, bayramlarda bir nefis muhasebesi yapmak imkânı bulur." (Haldun Taner)

TERKİBİBENT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi

TELLENDİRME

 1. [isim] Tellendirmek işi

TENHALAŞMAK

 1. [nsz] Yalnız kalmak
 2. Tenha duruma gelmek, boşalmak, ıssızlaşmak
  • "Akşam satıcılarının melankolik sesleri, tenhalaşan mahalle aralarında inliyor." (Refik Halit Karay)

TELEKSÇİLİK

 1. [isim] Teleksçinin işi veya mesleği

TERSİNİRLİK

 1. [isim] Tersinir bir olayın özelliği

TEMBİHLEMEK

 1. [nsz] Uyarmak, hatırlatmak, tembih etmek
  • "Daha dünden tembihlemişti, herkes erken gelecek diye." (Tarık Buğra)

TEBEŞİRLEME

 1. [isim] Tebeşirlemek işi

TEYELLENMEK

 1. [nsz] Kumaş teyelle tutturulmak, üzerine teyel yapılmak

TEZHİPÇİLİK

 1. [isim] Tezhipçi olma durumu

TEZLEŞTİRME

 1. [isim] Tezleştirmek işi

TERTİPLİLİK

 1. [isim] Tertipli olma durumu

TEFERRUATLI

 1. [sıfat] Ayrıntılı

TERTİPÇİLİK

 1. [isim] Tertipçi olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü