Başında tara olan 48 kelime var. TARA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tara olan kelimeler listesine ya da sonu tara ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

TARAFGİRLİK, TARAFSIZLIK, TARAFTARLIK, TARAZLANMAK

10 Harfli Kelimeler

TARAFINDAN, TARAFLILIK, TARAKÇILIK, TARAKLAMAK, TARAKLILAR, TARAŞLAMAK, TARAZLAMAK, TARAZLANMA

9 Harfli Kelimeler

TARAKLAMA, TARAŞLAMA, TARAVETLİ, TARAZLAMA

8 Harfli Kelimeler

TARAFEYN, TARAFGİR, TARAFSIZ, TARAFTAR, TARAKSIZ, TARANMAK, TARASSUT, TARATMAK, TARAYICI

7 Harfli Kelimeler

TARAFLI, TARAKÇI, TARAKLI, TARAKSI, TARAMAK, TARANGA, TARANIŞ, TARANMA, TARANTI, TARATIŞ, TARATMA, TARATOR, TARAVET, TARAYIŞ

6 Harfli Kelimeler

TARABA, TARAÇA, TARALI, TARAMA, TARAWA

5 Harfli Kelimeler

TARAF, TARAK, TARAŞ, TARAZ


Kelime bulma makinesi

A A R T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ARA, ART, ATA, TAR

2 Harfli Kelimeler

AR, AT, RA, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TARAFGİRLİK

 1. [isim] Bir tarafı kayırma, bir tarafı tutma

TARAFSIZLIK

 1. [isim] Tarafsız olma durumu, yansızlık, bitaraflık
  • "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma ... ant içerim." (Anayasa)

TARAFTARLIK

 1. [isim] Yandaşlık
  • ": "Gazetelerde o zaman bu maddeye taraftarlık etmemiş bulunduğunu yazmıştı." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TARAZLANMAK

 1. [nsz] Kumaşın üzeri tel tel ipliklerle kaplanmak, iplikleri kabarmak
 2. Saç dağınık, karışık olmak, tel tel kabarmak
 3. Deri pütür pütür olmak

TARAKLAMAK

 1. [-i] Bağ, bahçe toprağının yüzünü tarakla düzeltmek
 2. Gereksiz maddelerden ayıklamak amacıyla araç geçirmek, taramak
 3. Yılankavi çizgilerle boyamak
 4. Tarar gibi yapmak

TARAFINDAN

 1. [zarf] Herhangi birinden
  • "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Eliyle, aracılığıyla
 3. Türünden, çeşidinden

TARAZLAMAK

 1. [-i] Tezgâhtan çıkan kumaşın tarazlarını ayıklamak

TARAZLANMA

 1. [isim] Tarazlanmak işi

TARAKLILAR

 1. [isim] Sölenterlerin, saydam ve jelatinli deniz hayvanlarını içine alan sınıfı

TARAŞLAMAK

 1. [-i] Tarla, bağ, bahçe vb. yerlerden kaldırılan üründen artakalanları toplamak

TARAKÇILIK

 1. [isim] Tarakçının işi

TARAFLILIK

 1. [isim] Taraflı olma durumu

TARAZLAMA

 1. [isim] Tarazlamak işi

TARAŞLAMA

 1. [isim] Taraşlamak işi

TARAVETLİ

 1. [sıfat] Körpe, taze

TARAKLAMA

 1. [isim] Taraklamak işi
 2. Bağ bahçe işlerinde taşları tarakla toplama, ayıklama
  • "Kuru ot taraklama makinesi."
 3. [sıfat] Taşçı tarağı ile yapılmış olan
 4. Ağaç gemilerde kaplamaların zedelenmesi durumunda, içeriye su girmemesi için omuzluktan su düzeyine kadar ıskarmozlar arasına uyumlu olarak yerleştirilen, ağaçtan yapılan pekiştirme

TARAKSIZ

 1. [sıfat] Tarağı olmayan

TARAYICI

 1. [isim] Kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri tanıyıp bilgisayar ortamına aktaran araç
 2. Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle gözden geçiren veya gerekli kelime, cümle ve yazıları tespit eden kimse

TARASSUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gözleme, gözetleme, dikkatle bakma
  • "Pek yakın bir tarassut noktasından görebilenler arasına katılacağımı sanıyordum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kıpırdamadan, nefes almadan apartmanı tarassut ediyordu." (Aka Gündüz)

TARAFGİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir tarafı kayıran, bir tarafı tutan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü