Başında t olan 5 harfli 367 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde t harfi olan kelimeler listesine ya da sonu t harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TENYA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Şerit

TINMA

 1. [isim] Tınmak işi veya durumu

TAKOZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
 2. Bir taşıtın kaymaması, kımıldamaması için tekerlekleri altına yerleştirilen tahta, plastik vb. engel
 3. Çivi çakmak için duvarın içine yerleştirilen ağaç parçası
 4. Kızaktaki geminin, üstünde oturduğu ağaçlardan her biri
 5. Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası
 6. Kaba saba insan

TANEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok bitkisel maddede bulunan, deri tabaklamada, hekimlikte kullanılan, tadı buruk bir madde

TEPİR

 1. [isim] Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek

TONYA
...
TUMAN

 1. [isim] Don, şalvar

TARAZ

 1. [isim] İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik

TARLA

 1. [isim] Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
  • "Kulübelerinize ve tarlalarınıza ne kadar üzülseniz yeridir." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 2. Deniz hayvanlarının çok olduğu yer
  • "Midye tarlası. İstiridye tarlası."

TURFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Az bulunur, eski, nadir
  • "Turfa oldu artık eski felsefe." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Değersiz, değeri düşük
  • "Şehirli dediği bu turfa kalabalığı küçümsediğini her hâliyle belli ederdi." (Haldun Taner)

TVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özellikle gençler arasında 1961 yılında yaygınlık kazanan çok hızlı ritmi olan bir dans
 2. Bu dansın müziği

TAKİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
  • "Hazım Aslan'ı, bir polis hafiyesi gibi günlerce takipten sonra bulmaya muvaffak oldum." (Halide Edip Adıvar)
  • "Kocası okurken gözleriyle satırları takip ediyor, elleriyle boncuk çantasını ovalıyordu." (Ömer Seyfettin)
 2. Ardınca gitme veya gelme
  • "Çocuk, babasının kendisini takibinden memnun olmadı."
  • "Bu yolu takip ederseniz eve varırsınız."
 3. Kovuşturma, kovuşturulma
  • "Savcılık, basın suçlarının takibinden sorumludur."
  • "Modayı takip etmek."
 4. İzinden gitme, uyma, izleme
  • "Atatürk'ün düşüncelerini takip, gençliğin başlıca amacıdır."
  • "Öğretmenin anlattıklarını takip etmek."
 5. Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket

TARAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
  • "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..." (Refik Halit Karay)
  • "Meseleyi taraf gözetmeden aksettirmek için o yazıdan da bir parça almak isterdik." (Orhan Veli Kanık)
  • "Benim, daha çok erkeklerin tarafını tutar gibi görünen akıl öğretmelerime hanımlar kızabilir." (Şevket Rado)
 2. Yön, yan, doğrultu
  • "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Yöre, yer
  • "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu." (Haldun Taner)
 4. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
  • "Karşı tarafın adamları."
 5. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi
  • "Baba tarafı zengin."
 6. Bir şeyin belli bölümü, kısmı
  • "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."

TASNİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yapma, suni
 2. Düzme, uydurma, yakıştırma
 3. Yapıntı

TATLI

 1. [sıfat] Şeker tadında olan
  • "Tatlı nar. Tatlı elma."
  • "Hayır kardeşim, istemez diye tatlıya bağladım." (Orhan Veli Kanık)
 2. Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen
  • "Tatlı su. Tatlı salatalık."
 3. [isim] Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek
  • "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."
 4. [zarf] Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla
  • "Ne tatlı bakıyordu."
 5. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren
  • "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı." (Yusuf Ziya Ortaç)

TEDAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çağrışım

TACİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme

TALEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
  • "Bu davanın sukutunu talep ederim." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. İstek
  • "... din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır." (Anayasa)

TOPAK

 1. [isim] Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
 2. Bu biçim verilmiş şey
  • "Daha gün doğmadan anası yayığın ilk tereyağı topağını ona verirdi." (Yahya Kemal)
 3. Hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı
 4. Şişe veya kadeh

TELSİ

 1. [sıfat] Çok ince telciklerden oluşan
  • "Telsi kas."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü