Başında t olan 4 harfli 81 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde t harfi olan kelimeler listesine ya da sonu t harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında t bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TARH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkarma
 2. Vergi koyma
 3. Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer
  • "Çiçek tarhları üzerinde küçük sinek kümeleri görünüyor, birden kayboluyorlardı." (Ömer Seyfettin)

TAYF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görüntü, hayalet, ruh
  • "Orada ezelî efsanelerini yaşayan binlerce tayf vardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
  • "Güneşin tayfı, biçmenin köşesinden tabanına doğru sıra ile şu renkleri gösterir: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor."

TAUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Veba

TOKA

 1. [isim] Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
 2. Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç
  • "Bir de sahte taşlı bir toka takmış saçlarına." (Çetin Altan)

TINI

 1. [isim] Türlü müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği
 2. Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir cismin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özellik, tınnet
  • "Sesinin eşsiz esnekliği ve tınısı ile etkili bir Türkçe konuşma ustasıdır." (Haldun Taner)
 3. Söyleniş biçimi, vurgusu
  • "Bu cümlenin tınısında ufak bir böbür sezer gibi oldum." (Haldun Taner)

TEKE

 1. [isim] Erkek keçi
  • "Sen meram ettikten kelli, tekeden süt çıkarırım, ağam! diyordu." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Bir karides türü
 3. Tüylü devenin erkeği ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir deve türü

TANI

 1. [isim] Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis

TİRE

 1. [isim] Dikişte kullanılan pamuk ipliği
  • "Parmak uçlarında ince ince delik çorapları renkli tire ile iliştiriyordu." (Mahmut Yesari)
 2. [sıfat] Pamuk ipliğinden yapılmış

TİKE

 1. [isim] Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim

TİTR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ad, unvan, etiket

TRÜK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri
  • "Eleştirmenlerce sırf orijinalite trüğü olarak değerlendiriliyordu." (Haldun Taner)

TAPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pokerde kâğıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin fiş veya parasını ortaya sürdükten sonra önünde fişi veya parası kalmadığını belirtmek için söylediği söz

TREN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
  • "O gece Eskişehir'den son kalkan trenle Ankara'ya dönüyordu." (Ruşen Eşref Ünaydın)

TOTO

 1. [isim] Kıç, popo

TUBA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan nefesli çalgı

TABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bağımlı
  • "Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu." (Peyami Safa)
  • "Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup siyasetle uğraşmaz..." (Anayasa)

TAKI

 1. [isim] Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü
 2. Kadınların ziynet eşyası
 3. Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki
  • "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."
 4. Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler
  • "Türkçede ile, göre birer takıdır."

TANE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Herhangi bir sayıda olan, adet
 2. Bazı bitkilerin tohumu
  • "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Çekirdekli küçük meyve
  • "Üzüm tanesi. Nar tanesi."

TASA

 1. [isim] Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam
  • "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Sonra, dedim, bunun tasası sana mı düştü?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu

TEİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü