Başında t olan 4 harfli 81 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde t harfi olan kelimeler listesine ya da sonu t harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TORK
...
TAKI

 1. [isim] Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü
 2. Kadınların ziynet eşyası
 3. Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki
  • "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."
 4. Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler
  • "Türkçede ile, göre birer takıdır."

TÜYO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sınavda başkasından yardım görme veya bir kaynaktan yararlanma, kopya
 2. Herhangi bir konuda verilen gizli bilgi
 3. Yarış öncesinde belirlenen veya tahmin edilen yarışmacı hakkında verilen gizli bilgi

TRAP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hendek, tuzak
 2. Sahnede yerde bulunan kapak

TÜLÜ

 1. [isim] Uzun tüylü, özel güreşlerde yararlanılan erkek deve

TEİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde

TOKA

 1. [isim] Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
 2. Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç
  • "Bir de sahte taşlı bir toka takmış saçlarına." (Çetin Altan)

TURP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
 2. Bu bitkinin yenilen etli kökü

TİFO

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma

TUBA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan nefesli çalgı

TANK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
 2. Su, yakıt vb. sıvıları depolamaya yarayan araç
  • "Akaryakıt tankı."

TAVA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
 2. Bu kapta pişmiş yemek
  • "Balık tavası. Ciğer tavası."
 3. Maden eritilen saplı pota
  • "Kurşun tavası."
 4. Kireç karıştırılan tekne
 5. Deniz veya göllerde suların geri çekilmesiyle kuruyan bölüm
 6. Gemilerde borda iskelesinin alt başındaki sahanlık
 7. Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü

TÖRE

 1. [isim] Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet
  • "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir." (Necati Cumalı)
 2. Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap

TASA

 1. [isim] Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam
  • "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Sonra, dedim, bunun tasası sana mı düştü?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu

TERK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bırakma, ayrılma
 2. Vazgeçme
 3. Bakmama, ihmal etme

TABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bağımlı
  • "Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu." (Peyami Safa)
  • "Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup siyasetle uğraşmaz..." (Anayasa)

TEHİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Boş
  • "Vallahi rüyasını görmüştüm, geçen gece, tenha, tehi bir yoldaymışız." (Haldun Taner)

TEPİ

 1. [isim] Bir işi yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek, içtepi, itki

TAYT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
  • "Tayt giymiş bir genç..."
 2. Sızmaz, su geçirmez bir kumaştan yapılmış şort giysi

TRÜK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri
  • "Eleştirmenlerce sırf orijinalite trüğü olarak değerlendiriliyordu." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü