Sonunda olan 7 harfli 123 kelime var. TI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tı olan kelimeler listesine ya da başında tı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAKINTI

 1. [isim] Sözü dinlenmeyen, rezil, itilip kakılan kimse

SARARTI

 1. [isim] Sarı olma durumu
  • "... bir ütü sarartısına benzer bir sarılıkta, gri renkteydi." (Sait Faik Abasıyanık)

HIRILTI

 1. [isim] Boğazdan herhangi bir nedenle boğuk çıkan ses
  • "Yavaşlayan soluk alışında hafif hırıltı duyuluyordu." (Abbas Sayar )
 2. Gürültüyle çıkan ses
 3. Geçimsizlik, kavga
  • "Ölünceye kadar hırıltı gürültü içinde mi yaşayalım?" (Peyami Safa)

SAÇINTI

 1. [isim] Saçılıp dağılan şey, döküntü

DAĞINTI

 1. [isim] Karışık, gelişigüzel atılmış öteberi

FIŞILTI

 1. [isim] Fışırdama sesi
  • "... önümdeki denizin fışıltısını duyuyordum." (Halikarnas Balıkçısı)

CIYIRTI

 1. [isim] Bez, kâğıt vb.nin yırtılırken çıkardığı ses

KARALTI

 1. [isim] Uzaklık ve karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
  • "Az sonra, dört atlının karaltısını seçtiler." (Nezihe Araz)
 2. Hafif karanlık
 3. Leke

TAŞINTI

 1. [isim] Sel suları ile taşınmış taş, toprak

DİLALTI

 1. [isim] Tavuklarda görülen bir hastalık

KAYINTI

 1. [isim] Açlık bastırmaya, atıştırılmaya yarar yiyecek

ŞAKIRTI

 1. [isim] Şakırdayan bir şeyin çıkardığı ses, şakır şakır ses çıkarma
  • "Sokakta nal şakırtılarıyla bir araba durdu." (Yusuf Ziya Ortaç)

ÇAĞIRTI

 1. [isim] Çağırma sesi
  • "Bağırtılar, çağırtılar."

KALINTI

 1. [isim] Artıp kalan şey, bakiye
 2. Bir kentten veya mimarlık eserinden artakalan bölüm, yıkıntı, harabe, enkaz
  • "Efes, Bergama'nın kalıntıları, ulaştıkları uygarlığı serer gözler önüne." (Necati Cumalı)
 3. İz, işaret
 4. Bir toplum, kültür, uygarlık vb.nden artakalan şey
  • "Bu babacan, filozof ve hazırcevap insanlar kuşağı, tükenen bir görgü devrinin son kalıntıları gibidir." (Haldun Taner)

DIRILTI

 1. [isim] Bezdirici bir biçimde söylenme, dırdır
  • "Başın dinç gönlün rahat. Karı dırıltısı, çocuk gürültüsü yok." (Necati Cumalı)
  • "Rica ederim bey, gelir gelmez ayağının tozuyla dırıltı çıkarma." (Mahmut Yesari)
 2. Çekişme, atışma
  • "Her gün ana oğul arasında dırıltı eksik değildi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

FIKIRTI

 1. [isim] Kaynayan suyun çıkardığı ses
 2. Cilveleşme
  • "Hani fiskoslar, gülüşmeler, fıkırtılar." (Melih Cevdet Anday)

BAŞALTI

 1. [isim] Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğuşları
  • "Bütün tayfa sandıklarını ve torbalarını başaltıdan güverteye taşımışlardı." (Halikarnas Balıkçısı)

BUNALTI

 1. [isim] Sıkıntı, iç sıkıntısı
  • "Bütün yazdıklarımızın neticesi bir bunaltı." (Yahya Kemal Beyatlı)

CIZILTI

 1. [isim] Cızırtı

DARALTI

 1. [isim] Dar gibi görünme veya olma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü