Sonunda olan 4 harfli 7 kelime var. TI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tı olan kelimeler listesine ya da başında tı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALTI

 1. [isim] Beşten sonra gelen sayının adı
 2. Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı
 3. [sıfat] Beşten bir artık

ÇATI

 1. [isim] Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
  • "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü
 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer
 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu
 5. Barınılan, sığınılan yer
 6. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik
 7. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi
 8. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
  • "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız." (Haldun Taner)
 9. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı

SATI

 1. [isim] Satma işi, satış
 2. [sıfat] Adanmış

ARTI

 1. [isim] Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
 2. [sıfat] Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif
 3. Fazlalık
  • "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza." (Nezihe Meriç)

YATI

 1. [isim] Gidilen yerde geceyi geçirme
  • "Yatıya bekleriz."

KATI

 1. [sıfat] Sert, yumuşak karşıtı
  • "Bu hâl, onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim
  • "Katı yürekli. Katı davranış."
 3. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan
 4. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp
 5. [zarf] Çok, aşırı derecede
  • "Susadım ol dem hararetten katı / Sundular bir cam dolusu şerbeti." (Süleyman Çelebi)

BATI

 1. [isim] Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, garp, doğu karşıtı
  • "En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp
 3. Güneşin 22 Martta ve 23 Eylülde battığı nokta

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü