Başında olan 5 harfli 16 kelime var. TI ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tı olan kelimeler listesine ya da sonu tı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TIRAK

 1. [isim] Kırılan kuru bir şeyin çıkardığı ses

TIKIM

 1. [isim] Ağzın alabileceği büyüklükte lokma

TIRAŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Saç veya sakalı kesme işi, yülüme
  • "Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ve hele kaybedilecek zaman yüzünden ya tıraş olmaya ya da temizlenmeye vakit kalmazsa..." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme
  • "Asker tıraşı."
 3. Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal
  • "Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."
 4. Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma
 5. Yalan, asılsız, bıktırıcı söz
  • "Bırak tıraşı, doğru konuş."

TIKIR

 1. [isim] Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses
 2. Para

TIKAÇ

 1. [isim] Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne

TINMA

 1. [isim] Tınmak işi veya durumu

TIBBİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tıpla ilgili, hekimlikle ilgili

TIRIS

 1. [isim] Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
  • "Hafif tırıs üzere yürüyen hayvanı âdeta dörtnala koşturmaya başlıyordu." (Memduh Şevket Esendal)

TINAZ

 1. [isim] Dövülerek savrulmaya hazırlanan ekin yığını
 2. Yığın
  • "Bu surattan kurtulmak için kalkıyor, kitap tınazları arasından, ikisini görebileceği bir yer seçiyor." (Atilla İlhan)

TIRIL

 1. [sıfat] Çıplak ve zayıf
 2. Parasız, züğürt
  • "Validenin hâli malum ... O benden tırıl..." (Ercüment Ekrem Talu)

TIKIZ

 1. [sıfat] Tıknaz
  • "İkisi de tıkız ve aynı boyda." (Haldun Taner)
 2. Çok sıkıştırılmaktan veya çok sıkı doldurulmaktan katılaşmış, sıkı
  • "Bu yastık pek tıkız olmuş."
 3. Yoğunluğu çok, katı
  • "Tıkız hamur."

TIRIK

 1. [isim] Bir nesnenin art arda iki yere çarpmasından çıkan ince ve kuru ses
  • "Kapı tırık diye kapandı."

TIPKI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin eşi, benzeri, aynı
 2. [zarf] Tıpatıp, tamamıyla
  • "Saffet Hanım tıpkı kendisini görmeden tahmin etmiş olduğum gibiydi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TIKMA

 1. [isim] Tıkmak işi

TIMAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yara bakımı
 2. Ağaç bakımı
  • "Merkeplere atladılar, şeftali bahçelerinden geçtikten sonra tımar görmemiş sık, gür bir ayvalığa daldılar." (Refik Halit Karay)
  • "Arabacı atları tımar ediyordu." (Aka Gündüz)
 3. Binek hayvanlarının kıllarını, derisini temizleme
  • "Tımar tam bir saat sürüyor, yarım saat hayvanın bir tarafı, yarım saat öbür yanı." (Haldun Taner)

TIFIL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Küçük çocuk
 2. [sıfat] Zayıf, ufak tefek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü