Başında olan 7 harfli 22 kelime var. Tü ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tü olan kelimeler listesine ya da sonu tü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında tü bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TÜKÜRME

 1. [isim] Tükürmek işi

TÜKENME

 1. [isim] Tükenmek işi

TÜTÜNCÜ

 1. [isim] Tütün yetiştiren veya satan kimse
  • "Bir tütüncüye girip bir yaprak sigarası daha aldı." (Sait Faik Abasıyanık)

TÜRENTİ

 1. [isim] Söz türetmecilik ve uydurmacılık, neolojizm

TÜPLEME

 1. [isim] Tüplemek işi

TÜNEMEK

 1. [nsz] Kuşlar, kanatlı evcil hayvanlar, uyumak için bir dala veya sırığa konmak
  • "Bir sene evvel kargaların tünediği çınara, şimdi bir bülbül konmuş ötüyordu." (Ömer Seyfettin)
 2. Tabure, yüksekçe iskemle vb. üzerine oturmak
  • "Athena, gidip taburelerden birine tünedi." (Atilla İlhan)

TÜMLEME

 1. [isim] Tümlemek işi

TÜKENİŞ

 1. [isim] Tükenme işi veya biçimi

TÜLBENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bez
  • "Orta hâlli hanımlar renkli yeldirmeler giyerler ve beyaz tülbent başörtüleri örtünürlerdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Bu bezden yapılmış baş örtüsü
  • "Mürüvvet bacı, limon küfü tülbendini düşmesin diye bir ucundan ısırmış, elinde süzgeçle çıkageldi." (Atilla İlhan)

TÜKÜRÜK

 1. [isim] Tükürük bezlerinin ağza akan salgısı

TÜRETME

 1. [isim] Ad ve fiillerin kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
 2. Bilinen bazı şeylerden yararlanarak düşünce gücüyle yeni bir şey bulma, ihtira

TÜKETİM

 1. [isim] Tüketme işi
 2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı

TÜKENİK

 1. [sıfat] Bitmiş, tükenmiş
 2. [zarf] Çok azalmış bir biçimde
  • "Uzaklarda coşkun akan Ravi Çayı, suyunu kumluk vadilere içire içire, Lahor'a yorgun ve tükenik gelirmiş." (Falih Rıfkı Atay)

TÜRKELİ
...
TÜRKÜCÜ

 1. [isim] Türkü söyleyen kimse, okuyucu

TÜKETME

 1. [isim] Tüketmek işi

TÜREYİŞ

 1. [isim] Türeme işi veya biçimi

TÜRKLÜK
...
TÜFEKÇİ

 1. [isim] Tüfek yapan, onaran veya satan kimse
 2. Padişah ve sarayı korumakla görevli olan
 3. Savaş gereçleri, silah yapımı ve onarımı ile uğraşan asker sınıfından olan kimse

TÜREMEK

 1. [nsz] Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak, parçalanıp çoğalmak, üremek
  • "Halide Hanım'ın hikâyesinden sonra türeyen bugünkü Turan lokantaları, Turan berberleri, Turan ocakları bütün payitahtı sarmış." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bir kökten çıkmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü