Başında sok olan 25 kelime var. Sok ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sok olan kelimeler listesine ya da sonu sok ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında sok bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

SOKULGANLIK, SOKUŞTURMAK

10 Harfli Kelimeler

SOKUŞTURMA

9 Harfli Kelimeler

SOKRANMAK, SOKTURMAK

8 Harfli Kelimeler

SOKRANMA, SOKTURMA, SOKULGAN, SOKULMAK, SOKUŞMAK

7 Harfli Kelimeler

SOKULMA, SOKULUŞ, SOKUŞMA

6 Harfli Kelimeler

SOKMAK, SOKMAN, SOKUCU, SOKULU5 Harfli Kelimeler

SOKAK, SOKET, SOKMA, SOKRA, SOKUM, SOKUR, SOKUŞ

4 Harfli Kelimeler

SOKU


Kelime bulma makinesi

K O S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OK

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SOKULGANLIK

 1. [isim] Sokulgan olma durumu
  • "Hayvanın sokulganlığından cesaret alan bir başka kız da usulca yanına yaklaştı." (Necati Cumalı)

SOKUŞTURMAK

 1. [-i] Dar bir yere zorla veya iterek sokmak
 2. Belli etmeden kötü bir malı vermek
  • "Manav çürük elmaları sokuşturup çocuğa verdi."
 3. Dokunaklı, kırıcı veya acı söz söylemek
  • "İkide birde başlarında Selman gibi adamlar olduğunu sokuşturuyordu." (Halide Edip Adıvar)

SOKUŞTURMA

 1. [isim] Sokuşturmak işi

SOKTURMAK

 1. [-i] Sokma işini yaptırmak

SOKRANMAK

 1. [nsz] Söylenmek, homurdanmak, isteksiz iş görmek

SOKTURMA

 1. [isim] Sokturmak işi veya durumu

SOKRANMA

 1. [isim] Sokranmak işi veya durumu

SOKULMAK

 1. [nsz] Sokma işine konu olmak
 2. Girmek
  • "Yorganın altına sokulmak."
 3. Yanaşmak, yaklaşmak
  • "Bazen de dayanamaz, yanına sokulur, saçlarını okşardı." (Tarık Buğra)

SOKUŞMAK

 1. [-e] Dar bir yere sokulmak
 2. Usulcacık araya girmek

SOKULGAN

 1. [sıfat] Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
  • "Kaçırmaktan korkar gibi pek hafif adımlar, pek sokulgan nazarlarla ona doğru yürüdü." (Refik Halit Karay)

SOKULUŞ

 1. [isim] Sokulma işi veya biçimi
  • "Hepsinin bir sokuluşu ve birbirini sevişi vardı ki." (Halide Edip Adıvar)

SOKULMA

 1. [isim] Sokulmak işi

SOKUŞMA

 1. [isim] Sokuşmak işi veya durumu

SOKULU

 1. [sıfat] Sokulmuş olan
  • "... tokmağın altındaki kilitte bir sarı pirinç anahtar sokulu idi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. [zarf] Sokulmuş olarak

SOKMAN

 1. [isim] Bir çeşit uzun konçlu çizme

SOKUCU

 1. [isim] Sokan, sokma işini yapan kimse

SOKMAK

 1. [-i] İçine veya arasına girmesini sağlamak
 2. [-e] Bir yere girmesini sağlamak, içeri almak
  • "Bizi içeriye aldı ve küçük bir odaya soktu." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Bıçak, çakı, iğne vb. batırmak, saplamak
 4. Böcek, zehirli hayvan iğnesini batırmak veya ısırmak, zehirlemek
  • "Otların arasında bacaklarını yılan sokar." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. [-e] Yasak bir malı gizlice getirmek veya götürmek
  • "Ülkeye kaçak eşya sokmak."
 6. Belli etmeden kötü bir malı vermek
  • "Satıcı, elmaların çürüklerini sokmuş."
 7. [-e] Konuşma sırasında bir sözü, soruyu veya düşünceyi söyleyivermek
  • "Asım, fikrini birçok sözlerle sağlamlamaya uğraşırken, araya -Olmaz mı dersiniz, ne dersiniz?- gibi sualler sokuyor, cevap istiyordu." (Refik Halit Karay)
 8. Dokunaklı, kırıcı veya acı söz söylemek

SOKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kısa çorap

SOKRA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Güverte döşemelerinde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık

SOKAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
  • "Biraz sonra şehrin bütün sokaklarında süvariler dörtnala koşmaya başladılar." (Ömer Seyfettin)
  • "İnsanı kolundan tutup sokağa atmazlar." (Halikarnas Balıkçısı)
  • "Her zaman, saat on bir buçuk dedi mi kadın erkek, kol kola sokağa dökülürlerdi." (Peyami Safa)
  • "Ben böyle şeye gelemem efendim... Ben canımı sokakta bulmadım efendim." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü