Sonunda sir olan 16 kelime var. SİR ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sir olan kelimeler listesine ya da başında sir olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

BALIKESİR, MÜTECASİR, MÜTEESSİR

8 Harfli Kelimeler

MÜFESSİR, MÜNKESİR

7 Harfli Kelimeler

MÜESSİR

6 Harfli Kelimeler

TAKSİR, TEFSİR, TEKSİR

5 Harfli Kelimeler

İKSİR, KESİR, MESİR, NASİR, NESİR, TESİR

4 Harfli Kelimeler

ESİR


Kelime bulma makinesi

R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

İRS

2 Harfli Kelimeler

İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BALIKESİR
...
MÜTEESSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Üzülmüş, üzüntülü
  • "Hatta çirkin yaradılışımdan bile / O kadar müteessir değildi." (Orhan Veli Kanık)
  • "Onun fazla müteessir ve telaşlı olduğunu görünce birdenbire boynuna sarıldı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Etkilenmiş

MÜTECASİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yeltenen, cüret eden

MÜFESSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Kısa ve anlaşılması güç bir metni açıklayan, açıklığa kavuşturan, metnin anlam ve amacı üstünde yorumda bulunan (kimse)
 2. Kur'an'ı yorumlayan (kimse)

MÜNKESİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kırılmış, kırık
 2. Kırgın, gücenmiş

MÜESSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dokunaklı
 2. Etkili, sonuçlu
  • "Cümlelerin altında hafif müessir bir eda vardı." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 3. [isim] Etken

TAKSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kısaltma, kısma
 2. Kusurda bulunma
 3. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu
  • "Elbette bir taksirimiz varmış ki çekiyoruz. Bugünleri de görmek mukaddermiş." (Memduh Şevket Esendal)

TEFSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yorumlama
  • "Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Ben evvela bu duayı ve bu sözleri pek kalpsizce tefsir ettim." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Yorum
 3. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama
 4. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi
 5. Kur'an'ın surelerini açıklayan eser

TEKSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoğaltma

TESİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Etki
  • "Orta malı bayağı birinin tesiri altında..." (Refik Halit Karay)
  • "Aynı kanunlar, aynı şeylere tesir edince neticeler de aynı olur." (Ömer Seyfettin)
  • "Namus sözü, bu saf, temiz ev kadınında her vakit büyük tesir yapardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bu sözler derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı." (Peyami Safa)

NESİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düz yazı
  • "Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır." (Yahya Kemal Beyatlı)

MESİR
...
İKSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hayatı ölümsüzleştirme, madenleri altına çevirme vb. olağanüstü etkileri olduğuna inanılan sıvı
  • "İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. İç ferahlatıcı ilaç veya içki
 3. Aşk ilham eden büyülü içki

KESİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
  • "Yarım, üçte bir, yüzde üç birer kesirdir."

NASİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nesir yazan, nesir ustası

ESİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tutsak
  • "Beyhude ölmektense esir düşüp yaşamayı tercih ettikleri için teslim oldular." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Düşman başkumandanı ... esir oldu." (Aka Gündüz)
 2. Köle
 3. Bir düşünceye veya bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse
  • "Onun güzelliğinin esiri oldular."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü