Sonunda sat olan 28 kelime var. SAT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sat olan kelimeler listesine ya da başında sat olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

MUHASSASAT, MUKADDESAT, MÜSELLESAT

8 Harfli Kelimeler

TAHSİSAT, TEDRİSAT, TENKİSAT

7 Harfli Kelimeler

HADİSAT, İKTİSAT, TESİSAT

6 Harfli Kelimeler

ARASAT, BATSAT, BİLSAT, FIRSAT, MAKSAT, RUHSAT, SAMSAT, SÜRSAT, TUTSAT, YAPSAT

5 Harfli Kelimeler

FESAT, HASAT, İFSAT, KESAT, MASAT, PUSAT, RASAT, VASAT, VÜSAT


Kelime bulma makinesi

A S T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

AST, TAS

2 Harfli Kelimeler

AS, AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜSELLESAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Trigonometri

MUHASSASAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler
 2. Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış para, ödenek

MUKADDESAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kutsal sayılan inanç ve davranışlar

TENKİSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Azaltmalar, eksiltmeler

TEDRİSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğretim
  • "Tedrisatın yeniden nasıl düzenlenmesi, öğretmen kadrolarının nasıl güçlendirilmesi sorularını tartışıyorlar." (Haldun Taner)

TAHSİSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
 2. Bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para
  • "Sonra tahsisat yoktur, gelecek sene bütçesine para konulacak diye bir lakırtı çıkardılar." (Memduh Şevket Esendal)

HADİSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Olaylar, hadiseler

TESİSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
  • "Kalorifer tesisatı."

İKTİSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ekonomi
  • "Biraz iktisat yapmaya mecburum." (Refik Halit Karay)
 2. Tutum

SÜRSAT

 1. [isim] Savaşa giden ordunun geçeceği yollar çevresindeki köylülerden savaş araç ve gereçlerini temin etmesi ve rayiç değeri üzerinden yiyecek satın alması

ARASAT
...
BATSAT

 1. [zarf] Ara sıra, seyrek olarak, tek tük

FIRSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
  • "İnsan, dedim, kendine bir ad takmak fırsatını bin yılda bir ele geçiremez." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Fırsat bu fırsat deyip gelip görüyorlar, yiyip içiyorlar." (Burhan Felek)
  • "Bir başka tanıdık kayığa daha rast gelerek ... görüşmeye fırsat buluyorlardı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Evet mademki fırsat düşmüştü. Cesaretini göstermek lazımdı." (Ömer Seyfettin)

YAPSAT

 1. [isim] Bina yapıp satma işi
  • "Bir uygarlığın üzerine biz bir yapsat mimarisi kuruyorduk." (Selim İleri)

MAKSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İstenilen şey, amaç, gaye, erek
  • "Bugün oraya gitmeden evvel, Maarif idaresine uğradım. Maksadım evrakı geriye almaktı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hiçbir maksat gütmeyerek yaptığım bu ufak tefek hizmetler boşa gitti." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "İmzanın arkasına saklanan adam dost, düşman her kim olursa olsun maksat hasıl olmuştu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

TUTSAT

 1. [isim] Tutulu satış

BİLSAT

 1. [isim] Bilgileşim

RUHSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İzin, müsaade
 2. İzin belgesi, ruhsatname
  • "Belediye doktoru tarafından tasdik edilerek gömülmesine ruhsat verilir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

SAMSAT
...
RASAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gözlem
  • "Türkler Belgrat'a yaklaştıkları zaman evvelki keşif ve rasat merkezi olmak üzere Havale kalesini inşa etmişlerdi." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü