Sonunda s olan 5 harfli 156 kelime var. S harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde s harfi olan kelimeler listesine ya da başında s harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YUNUS

 1. [isim] Balinalardan, ılık ve sıcak denizlerde sürüler durumunda yaşayan, boyları 3 m'ye kadar erişebilen, memeli deniz hayvanı (Delphinus)

HELİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri

HABİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kötü, alçak, soysuz (kimse)
 2. Kötücül (bazı hastalıklar veya urlar)
  • "Bir sinek vardır, sokarsa habis çıban yapar, tedavisi zordur." (Refik Halit Karay)

MİLAS
...
FETÜS

 1. [isim] Embriyonun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu

GÖĞÜS

 1. [isim] Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine
  • "Göğüs bağır açık, ellerinde pankartlarla yürütüyorlar bu savaşı." (Necati Cumalı)
  • "Birdenbire sustu ve göğüs geçirdi, hüzün, dertlenme derecesini bulmuştu." (Tarık Buğra)
  • "Hayatın lezzetleri içinde yüzen bizler, elbette geçici birçok zahmetlere katlanmaya ve birçok zorluklara göğüs germeye mecburduk." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Ben, onun hatırı ve hatırası için daha ağırlarına da göğüs verirdim." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı
  • "Genç ve meçhul kadın çocuğunu göğsüne basarak girdi." (Aka Gündüz)
  • "Öteden beri yola yüzü yoktu. Hele yokuşları karşıdan gördüğü vakit göğsü tıkanırdı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Kim bilir, bu erkek, kadınların zaafı ile göğsünü gere gere kaç kere istihza etmiştir." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 3. Bu bölümün içindeki organlar
 4. Meme
  • "Vücudumun etliliğinden, göğsümün dolgunluğundan, elbiselerim dar gelirdi." (Sermet Muhtar Alus)

MİLİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü
 2. Bazı ülkelerde yardımcı güvenlik gücü
  • "Şehirde fenalık olmasın diye yerli İslamlardan milis teşkil ediyorlar." (Ömer Seyfettin)

VARİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Toplardamar genişlemesi, ordubozan

ALMUS
...
TELES

 1. [sıfat] Yıpranmış, hırpalanmış bir biçimde telleri, lifleri meydana çıkmış

İBLİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şeytan
 2. Kötü, düzenci kimse
  • "Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim, bir de Allah..." (Atilla İlhan)

AJANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
 2. Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu
  • "Reklam ajansı."
 3. Bu iş kollarının çalıştığı büro
 4. Radyoda haber bülteni

TUNUS
...
EŞHAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kişiler, şahıslar
  • "Memleket'in Rahmi Bey gibi eşhasa şiddetle ihtiyacı vardır." (Tarık Buğra)
 2. Bir olayda veya edebî bir eserde yer alan kişiler

FÜLÜS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bakır para

İHLAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
 2. İbadetlerdeki içtenlik

MANAS

 1. [isim] Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)

MİTOS

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Mit

İFLAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık
  • "Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu." (Necati Cumalı)
  • "Ayna ithal edermiş, sonra iflas etmiş, az buçuk oynatmış." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yenilgiye uğrama, değerini yitirme
 3. İşlevini veya görevini yapamama

CASUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ajan
  • "Ortalığı karıştırmak isteyen yabancı kimseler, askerlik casusları burada oturur." (Memduh Şevket Esendal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü