Başında olan 5 harfli 37 kelime var. Sı ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sı olan kelimeler listesine ya da sonu sı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında sı bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SIKÇA

 1. [zarf] Oldukça sık

SITMA

 1. [isim] Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
  • "Sıtma, bir on beş gün içinde beni, çocuğa döndürmüştü." (Sait Faik Abasıyanık)

SIÇAN

 1. [isim] Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
  • "Bir zamanlar hazinemiz tamtakırdı, sıçan düşse başı yarılırdı." (Talât Halman)
 2. Küçük yaştaki hırsız

SINAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sanayi ile ilgili

SIFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği
  • "Başvezir sıfatıyla hükûmet işlerini idare eder." (Refik Halit Karay)
 2. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad
  • "Beyaz (ev), güzel (çocuk), beş (gün), bu (kitap) gibi."
 3. Yüz, kılık ve dış görünüş
  • "Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği yoktu." (Falih Rıfkı Atay)

SIYGA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kip
  • "Yarına kadar hepiniz bilmediğiniz sıygaları, lügatleri öğrenmelisiniz." (Ömer Seyfettin)
  • "Yüksek tahsilli olup olmadığımızı anlamak için bizi kara cümleden bile değil de imladan sıygaya çektiler." (Falih Rıfkı Atay)

SISKA

 1. [sıfat] Çok zayıf ve kuru, kaknem, çelimsiz, arık
  • "... eskimiş zeytinyağında kızartıp meze diye sunduğu sıska balıkları geveliyoruz." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Karın boşluğuna su dolmuş olan

SIRÇA

 1. [isim] Cam
  • "Mermere düşen sırça gibi tuz buz oldu." (Aka Gündüz)
 2. [sıfat] Camdan yapılmış
  • "Kadınlar kollarında birçok sırça bilezikler taşırlardı." (Yahya Kemal Beyatlı)

SINIR

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
  • "1920 baharı muhteşem bir mart sabahında Sultan Dağları'nın sınır çizdiği Batı Anadolu'ya kan ve barut kokularıyla geliverdi." (Tarık Buğra)
 2. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi
 3. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç
  • "Bataklığın sınırı. Ormanın sınırı."
 4. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst sınır, limit
 5. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit
 6. Uç, son

SIHRİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Akrabalık, hısımlık

SIRIK

 1. [isim] Değnekten uzun ve kalınca ağaç
  • "Duvarların üstüne yan yana henüz kesilmiş kavak sırıkları dizilmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SIKIT

 1. [isim] Komprime

SIKIM

 1. [isim] Sıkma işi
 2. Kapalı elin alabildiği miktar
 3. Bir defada sıkılan miktar
 4. Ateşli silahlarda bir atış için yeterli olan miktar

SIVIK

 1. [sıfat] Yumuşak kıvamlı, suyu fazla
  • "Sıvık hamur."

SIĞIN

 1. [isim] Alageyik

SIRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sırat köprüsü
 2. Yol

SIKMA

 1. [isim] Sıkmak işi
 2. Bir tür pantolon veya şalvar
 3. Bayat ekmeğin su ile ıslatılıp sıkılmasıyla elde edilen malzemeyi un, tuz ve suyla yoğurup hamur durumuna getirdikten sonra arasına kavrulmuş soğan, peynir konularak pişirilen bir yemek
 4. [sıfat] Sıkılmaya, suyu alınmaya elverişli (portakal)
 5. Dar bir tür kadın yeleği

SIĞMA

 1. [isim] Sığmak işi veya durumu
  • "Sokağa bıraktıkları otomobile altı kişi sığmaya çalıştılar." (Peyami Safa)

SIRIM

 1. [isim] Bazı işlerde sicim yerine kullanılan, sicim kalınlığında, ince ve uzun, esnek deri parçası
  • "Şimdi, altmışını geçmiş olmasına rağmen, sırım gibi bir vücudu vardı." (Reşat Nuri Güntekin)

SIÇMA

 1. [isim] Sıçmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü