Sonunda rge olan 15 kelime var. RGE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde rge olan kelimeler listesine ya da başında rge olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

YEŞİLÇEKİRGE

10 Harfli Kelimeler

DEĞİŞTİRGE

8 Harfli Kelimeler

BİLDİRGE, GÖNDERGE, GÖSTERGE

7 Harfli Kelimeler

BELİRGE, ÇEKİRGE, ÇEVİRGE, PÜTÜRGE, SÖMÜRGE, SÜPÜRGE, YÖNERGE

6 Harfli Kelimeler

ÖNERGE

5 Harfli Kelimeler

ÇERGE

4 Harfli Kelimeler

ÖRGE


Kelime bulma makinesi

E G R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ERG

2 Harfli Kelimeler

ER, GE, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YEŞİLÇEKİRGE

 1. [isim] Böcekler sınıfının düz kanatlılar takımından, uzun ince duyargalı, 5-6 cm. uzunluğunda, yeşil renkte bir böcek türü

DEĞİŞTİRGE

 1. [isim] Bir değişiklik yapılması için verilen önerge, tadil teklifi

BİLDİRGE

 1. [isim] Beyanname

GÖNDERGE

 1. [isim] Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık

GÖSTERGE

 1. [isim] Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
 2. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal
 3. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks
 4. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke
 5. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir (II), indikatör
  • "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı." (Atilla İlhan)

PÜTÜRGE
...
ÇEVİRGE

 1. [isim] Bilgisayar verilerini telefon hattı vb. iletişim hatları üzerinden gönderen elektronik araç, modem

BELİRGE
...
SÜPÜRGE

 1. [isim] Süpürme işinde kullanılan araç
  • "Hasta bakıcının elinden süpürgeyi kaparak ut gibi çalmaya başlamış." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Elektrik süpürgesi

SÖMÜRGE

 1. [isim] Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni

YÖNERGE

 1. [isim] Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
 2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge
 3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge

ÇEKİRGE

 1. [isim] Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türü olan bir böcek (Acridium)

ÖNERGE

 1. [isim] Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir

ÇERGE

 1. [isim] Derme çatma çadır, göçebe çadırı
  • "Belki on aile keçelerden, kilimlerden çergelerini meyve ağaçlarının altlarına kurdular." (Ömer Seyfettin)
 2. Çingene çadırı
 3. Otağ

ÖRGE

 1. [isim] Motif

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü