Başında red olan 20 kelime var. Red ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde red olan kelimeler listesine ya da sonu red ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında red bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

REDAKTÖRLÜK, REDDEDİLMEK, REDDEYLEMEK, REDDOLUNMAK

10 Harfli Kelimeler

REDAKSİYON, REDDEDİLME, REDDEYLEME, REDDOLUNMA, REDİNGOTLU, REDÜKSİYON

9 Harfli Kelimeler

REDDETMEK

8 Harfli Kelimeler

REDAKTÖR, REDDEDİŞ, REDDETME, REDEVANS, REDİNGOT, REDRESÖR

7 Harfli Kelimeler

REDDİYE

6 Harfli Kelimeler

REDOKS

5 Harfli Kelimeler

REDİF


Kelime bulma makinesi

D E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

DE, ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

REDDOLUNMAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [nsz] Verilen veya yapılması istenen bir şey kabul edilmemek, geri çevrilmek

REDDEDİLMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [nsz] Reddetme işine konu olmak

REDDEYLEMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Reddetmek

REDAKTÖRLÜK

 1. [isim] Redaktörün görevi

REDİNGOTLU

 1. [sıfat] Redingot giymiş olan
  • "Sarıklı, şalvarlı ne isek fesli, redingotlu veya silindirli, fraklı yine oyuz." (Falih Rıfkı Atay)

REDDOLUNMA

 1. [isim] Reddolunmak işi veya durumu
  • "Fahim Bey böyle birçok heyecanlar geçirdiği hâlde işinin reddolunmasından büyük bir sukutuhayale uğrayarak ümidini kaybetmiyor." (Abdülhak Şinasi Hisar)

REDDEYLEME

 1. [isim] Reddeylemek işi veya durumu

REDÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İndirgeme

REDAKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme
 2. Yazı yazma, kaleme alma

REDDEDİLME

 1. [isim] Reddedilmek durumu veya biçimi

REDDETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [nsz] Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek
  • "Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [-den] Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
  • "Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım." (Halide Edip Adıvar)
 3. Yalanlamak, çürütmek
  • "Reddedersem gücenirsiniz diye korkmuştum." (Sait Faik Abasıyanık)

REDAKTÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getiren kimse
 2. Yazı yazan, bir yazıyı kaleme alan kimse

REDDEDİŞ

 1. [isim] Reddetme işi veya biçimi
  • "Çehov'un kendisine verilen bir şeref üyeliğini Gorki'ye verilmedi diye reddedişi herkesin malumudur." (Haldun Taner)

REDDETME

 1. [isim] Reddetmek işi

REDRESÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğrultmaç

REDEVANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık

REDİNGOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli, resmî erkek ceketi
  • "Redingot giymemiş olanlar da kara ceket, yelek, çizgili pantolon giymişler." (Memduh Şevket Esendal)

REDDİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı

REDOKS

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir atom veya molekülden ötekine bir veya daha çok elektronun geçişi olayı

REDİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
  • "Bir büyük karargâhta kumandan ve zabitlere hizmetçi dağıtıldığı zaman, zabit namzetlerinin payına eğer salak bir Şam redifi düşerse gene iyidir." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden oluşan kelime veya ek, yedek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü