Başında re olan 5 harfli 32 kelime var. Re ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde re olan kelimeler listesine ya da sonu re ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında re bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

REMİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
  • "Ondan sonra bakıcı hoca remil atsa nerede olduğumu bulamaz." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Bu biçimde bakılan fal

REFİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arkadaş, dost
  • "Bey oğlum, bu zat benim en aziz, en eski refikimdir." (Ömer Seyfettin)
 2. Koca, eş, zevç

REZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alçak, aşağılık
  • "Sadece rezil etmekle kalmayacağım, hapse de tıktıracağım." (Peyami Safa)
  • "Parmaklarının bileğime yapışacağından ve daha fazla rezil olacağımdan şüphe etmiyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hasan, bu dediğini yapsaydı, dört başı mamur bir dayak yiyip âleme rezil rüsva olacaktı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Şu gömleğe bak, rezili çıkmış!" (Çetin Altan)

REMEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aruz ölçülerinden biri
 2. Klasik Türk müziğinde bir usul

REŞİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ergin

RESMİ
...
REKİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dikme, saplama, kurma

REVAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sürüm
  • "Geniş pencereli, manzaralı salonlar revaçta." (Refik Halit Karay)
  • "Yememek herkesin elinden geldiği için sıskalaşmak revaç buldu." (Refik Halit Karay)
  • "Sakal ve bıyığın revaçta olduğu bir dönemden geçmedik değil!" (Haldun Taner)

REFÜJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda yayaların karşıdan karşıya geçmesi için yolun ortasında düzenlenmiş kaldırım, orta kaldırım

REVAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Giden, yürüyen
  • "Arabalarımıza binip Tiran yoluna revan, âdeta, kır gezintisine çıkmış bir aile hâlinde idik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

REJİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
  • "Hiç kimse Türkiye'de normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez." (Burhan Felek)
 2. Diyet
  • "Sıkı bir rejim takip etmelidir." (Refik Halit Karay)
 3. Bir devletin yönetim biçimi
  • "Birinci Dünya Harbi'nden beri dünyanın temellerini sarsan totaliter rejimlerin hiçbiri lehinde beyanatta bulunmuş değildir." (Halide Edip Adıvar)
 4. Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü

REŞME

 1. [isim] Hayvanın başlığı, yuları ve gemi

REVİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gidiş, yürüyüş
 2. Üslup
 3. Tutum, yol

REKOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü
 2. Daha önce elde edilmemiş olan sonucu aşan yeni sonuç

REHİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tutu
  • "Hâlbuki yalının rehinde olduğunu pekâlâ işitmiştim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Beş lira için ananın saatini rehine koyduğunu unuttun mu?" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

REYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü
  • "Ayakkabı reyonu."

RESİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
  • "Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı." (Tarık Buğra)
  • "Beş dakika beklerse vapuru kaçırdığının resmidir." (Haldun Taner)
 2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
  • "Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı." (Orhan Seyfi Orhon)
 3. Fotoğraf
  • "Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı." (Aka Gündüz)
 4. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
  • "Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 5. Tören

RECİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Taşa tutma, taşa tutarak öldürme

REAYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
 2. Tanzimat'tan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman olmayan uyrukları
  • "Buradaki Türkler de tek tük reayayı görmemezliğe gelebiliyorlardı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Hristiyan

RESİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Su düzeyindeki sıra kayalar

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü