Sonunda rde olan 17 kelime var. RDE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde rde olan kelimeler listesine ya da başında rde olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

BEŞİBİRYERDE, GÖRÜNÜRLERDE

11 Harfli Kelimeler

EVVELEMİRDE

10 Harfli Kelimeler

BUGÜNLERDE, DEMİRPERDE, GEÇENLERDE, ŞİMDİLERDE

9 Harfli Kelimeler

GÖRÜNÜRDE, YENİLERDE

8 Harfli Kelimeler

PEJMÜRDE, SERGERDE

7 Harfli Kelimeler

ZAHİRDE

5 Harfli Kelimeler

FERDE, KERDE, KİRDE, PERDE, ZERDE


Kelime bulma makinesi

D E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

DE, ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖRÜNÜRLERDE

 1. [zarf] Ortalıkta, meydanda

BEŞİBİRYERDE

 1. [isim] Beşibirlik

EVVELEMİRDE

 1. [zarf] Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce
  • "Şunu evvelemirde doktoruna götürün, muayene etsin." (Aka Gündüz)

BUGÜNLERDE

 1. [zarf] İçinde bulunduğumuz zamanda, bu birkaç gün içinde
  • "Bugünlerde İstanbul nahiyelerinin birinde gecelerimi geçirmek mecburiyetindeydim." (Sait Faik Abasıyanık)

GEÇENLERDE

 1. [zarf] Yakın bir geçmişte, yakında

DEMİRPERDE
...
ŞİMDİLERDE

 1. [zarf] Bugünlerde
 2. Bu sıralarda

YENİLERDE

 1. [zarf] Yakın geçmişte

GÖRÜNÜRDE

 1. [zarf] Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
  • "Çok para harcadığı hâlde görünürde bir şey yok."

SERGERDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kötü, olumsuz işlerde elebaşı

PEJMÜRDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Eski püskü, yırtık
 2. Dağınık, perişan
  • "Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ZAHİRDE

 1. [zarf] Görünüşte
  • "Zahirde rezaletin devam etmesine mâni olmak istiyordu." (Mithat Cemal Kuntay)

KİRDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle mısır unuyla yapılan bir tür pide

PERDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü
  • "Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Tiyatro topluluğu 'Kaos' adlı oyunla perdelerini ilk kez açmıştı." (Ahmet Cemal)
 2. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey
  • "Sinema perdesi. Karagöz perdesi."
 3. İki yeri birbirinden ayıran bölme
  • "Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Seste pes perde
  • "Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı." (Ahmet Mithat)
 5. Doğruyu görmeye engel olan şey
  • "Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi."
 6. Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar
 7. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi
 8. Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer
 9. Katarakt
  • "Gözlerine perde inmiş."
 10. Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri
  • "Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti." (Memduh Şevket Esendal)

ZERDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi

FERDE

 1. [isim] Küçük denk, top
  • "Bir ferde ipek."

KERDE

 1. [isim] Sebze fideliği
  • "İlerdeki kerdelerin birinde, üzerine uçuk sarı bir ışık düşmüş bir domates..." (Tarık Buğra)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü