Başında ras olan 32 kelime var. Ras ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ras olan kelimeler listesine ya da sonu ras ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ras bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

RASYONALİZASYON

14 Harfli Kelimeler

RASYONELLEŞMEK

13 Harfli Kelimeler

RASYONELLEŞME

12 Harfli Kelimeler

RASTLANTISAL

11 Harfli Kelimeler

RASPALANMAK, RASYONALİST, RASYONALİTE, RASYONALİZM

10 Harfli Kelimeler

RASPACILIK, RASPALAMAK, RASPALANMA, RASTLANMAK, RASTLAŞMAK

9 Harfli Kelimeler

RASATHANE, RASPALAMA, RASTLAMAK, RASTLANMA, RASTLANTI, RASTLAŞMA, RASTLAYIŞ

8 Harfli Kelimeler

RASTGELE, RASTIKLI, RASTLAMA, RASYONEL

7 Harfli Kelimeler

RASATÇI, RASPACI

6 Harfli Kelimeler

RASTIK, RASYON

5 Harfli Kelimeler

RASAT, RASIT, RASPA

4 Harfli Kelimeler

RAST


Kelime bulma makinesi

A R S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AR, AS, RA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

RASYONELLEŞMEK

 1. [nsz] Rasyonel duruma gelmek

RASYONELLEŞME

 1. [isim] Rasyonelleşmek durumu

RASTLANTISAL

 1. [zarf] Rastlantı sonucu
  • "Dünya ne denli rastlantısal ise şiir de o denli rastlantısaldır." (Melih Cevdet Anday)

RASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Akılcı

RASYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Akılcılık

RASPALANMAK

 1. [nsz] Raspalama işine konu olmak

RASYONALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallık

RASPACILIK

 1. [isim] Raspacı olma durumu

RASTLAŞMAK

 1. [nsz] Birbiriyle karşılaşmak, birbirine rastlamak, tesadüf etmek
  • "Rastlaştığımız her Allahın kulu bir selama değer, çıkarımız olmasa da." (Haldun Taner)
 2. Aynı zamanda olmak, üst üste gelmek

RASTLANMAK

 1. [-e] Karşılaşılmak, rast gelinmek, tesadüf edilmek

RASPALAMAK

 1. [-i] Raspa kullanarak boyaları, pasları kazımak, pürüzleri gidermek veya iki yüzeyi birbirine yapıştırmak, oturtmak

RASPALANMA

 1. [isim] Raspalanmak işi

RASTLAYIŞ

 1. [isim] Rastlama işi veya biçimi

RASTLANTI

 1. [isim] Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
  • "Avlu kapısı önünde atından indiği sırada, iyi bir rastlantıyla, Hayrettin Ağa, oğlu ile avludaydı." (Necati Cumalı)

RASTLANMA

 1. [isim] Rastlanmak işi veya durumu

RASATHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gözlemevi
  • "Şimdi rasathane korusuna çıkarız, ben her şeyi hesapladım, korkma..." (Peyami Safa)

RASTLAMAK

 1. [-e] Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
  • "Eskicizade'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek
  • "Taş cama rastladı."

RASPALAMA

 1. [isim] Raspalamak işi

RASTLAŞMA

 1. [isim] Rastlaşmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü