Başında ra olan 6 harfli 24 kelime var. Ra ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ra olan kelimeler listesine ya da sonu ra ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ra bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AR, RA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RAFİNE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
  • "Rafine yağ."
 2. Hassas, duygulu, nazik, ince, seçkin
  • "Alabildiğine entelektüel, rafine, ayrıntılı bir duygululuk sahibi." (Haldun Taner)

RAKİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kadın rakip
  • "Kocalarının aşkına sahip ve hâkim olmak hususundaki mübarezede kadınlar rakibelerine nispetle pek müsait olmayan bir mevkide bulunurlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

RATİNG

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız değerlendirme, takdir

RASTIK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
  • "Rastıkla, yanağındaki beni boyamayı da unutmadı." (Sermet Muhtar Alus)
 2. Sürme (III)

RANTÇI

 1. [isim] Rant işiyle uğraşan kimse, rantiyeci

RAHMAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Herkese, her canlıya merhamet eden (Tanrı)

RADYAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi
 2. [sıfat] Işın veya ısı yayan
  • "Radyan soba."

RAĞMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Karşın
  • "Bütün isteğime rağmen, gerçi bu çocuğa içimi dökmemiştim." (Halide Edip Adıvar)

RAFIZİ
...
RAKICI

 1. [isim] Rakı yapan veya satan kimse
 2. Rakı içen kimse

RAHMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
  • "Allah rahmet eylesin."
 2. Yağmur
  • "Kubbedeki açıktan rahmet yağar, güneş vurur." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

RADYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C'de eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışınetkinliği çok bir element (simgesi Ra)
  • "Küçük ve radyum mineli zarif bir saat çıkardı." (Ömer Seyfettin)

RASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı

RAPTEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bağlı olarak, tutturulmuş biçimde
  • "Oradan da bir mahzen kapağı açtılar, bir sopaya rapten beni içerisine indirdiler, üzerime de demir kapıyı kapadılar." (Refik Halit Karay)

RAZAKI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kalınca kabuklu, iri ve uzunca taneli, şekeri çok bir tür üzüm

RAKKAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sarkaç
  • "... rakkasın çıkardığı o muntazam tak tuklar, gündüzkinden birkaç derece daha büyümüş gibi işitiliyordu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Raksı meslek edinmiş erkek

RAYİHA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Koku, güzel koku
  • "Yağmur yağar yeşil otlar bitirir / Yel estikçe rayihasın getirir." (Karacaoğlan)

RABITA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağlayan şey, bağ
  • "Bu dünya öyle bir dünya ki zengin ile fakir arasında kardeşlik rabıtaları bile kalmıyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. İki şeyi birbirine bağlayan ip
 3. İlgi, ilişki
  • "Bu rabıtamı sizden gizlemek pek fazla azap veriyor, bu his beni tamamıyla değiştirdi, bambaşka bir insan yaptı." (Peyami Safa)
 4. Birbirini tutma, tutarlık
 5. Düzen, sıra
 6. Birbirine geçmeli tahtadan bir döşeme türü
 7. Tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah'a bağlaması

RAVENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)

RADİKA

 1. [isim] Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü