Başında ra olan 5 harfli 36 kelime var. Ra ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ra olan kelimeler listesine ya da sonu ra ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ra bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AR, RA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RASIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gözlemci

RAKIM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yükselti

RAYİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeri
  • "Türk lirasının rayicinin en yüksek olduğu bir dönemden söz ediyorum." (Haldun Taner)

RABAT
...
RANDA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken

RAKUN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kuzey Amerika'da, ağaçlarda yaşayan, kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu alaca halkalı, boyu yaklaşık 90, kuyruğu 30 cm olan kürklü hayvan (Procyon lotor)

RADAR

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz
 2. Trafik polisleri tarafından kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt
 3. İçgüdü, seziş
  • "... büyük yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi sezebilmektedir." (Haldun Taner)

RACON

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yol, yöntem, usul
  • "Hayri bütün kumar raconunu bilirdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Gösteriş, fiyaka
  • "Racon meraklısı bir adam."
  • "Hayati ortaya atılır, tosunca raconu keser ya da dövülürdü." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

RAMPA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
  • "Tren, rastgele bir yerlere gidiyor, rampalarda, küçük istasyonlarda saatlerce duruyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bu arabalar her akşam Beyoğlu'nda Tokatlıyan'ın yaya kaldırımına rampa eder." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Özellikle istasyonlarda, vagonlara eşya yüklemek veya boşaltmak için yapılan, ambarın önünde bulunan set
 3. Bir vagonu raya sokmak veya raydan çıkarmak için kullanılan araç
 4. Füzelerin havaya fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik destek
 5. Bir geminin bir başka gemiye, dubaya, iskeleye veya sala değecek biçimde yanaşması
 6. İki ağacı veya takozları birbirine kenetlemek için kullanılan, uçları eğriltilmiş ve sivriltilmiş demir çubuk

RAKİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnce, narin
  • "Yazılarında olduğu gibi konuşurken de kelimelerin en asil ve en rakiklerinden seçiyordu." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Merhametli, yufka yürekli

RADON

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn)

RAKOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası

RAHLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
  • "İlk defa yeni usul bir rahleye oturtuldum." (Yahya Kemal Beyatlı)

RAPOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
  • "Yanımdaki küçük masanın üstünde çabucak raporunu yazdı." (Ömer Seyfettin)
 2. Anlatım, ifade
 3. Hastalığın teşhisi, hastanın dinlenme durumu vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulu tarafından verilen yazı

RALLİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Yarışmacıların otomobille belli yolları izleyerek ve özel kurallara uyarak belirli bir yere ulaşmalarına dayanan otomobil yarışması

RASAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gözlem
  • "Türkler Belgrat'a yaklaştıkları zaman evvelki keşif ve rasat merkezi olmak üzere Havale kalesini inşa etmişlerdi." (Falih Rıfkı Atay)

RASPA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas vb.ni çıkarma, pürüzleri gidermek amacıyla kullanılan iri dişli bir törpü
 2. Kunduracılıkta köselenin yüzünü sıyırmaya ve perdahlamaya yarayan alet

RAHİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Döl yatağı
  • "Benim ta ana rahmine düştüğüm andan beri olan hayatımı güya araştırmışlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

RAFİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde

RABIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağ, bağlama
 2. Bağlaç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü