Başında pr olan 8 harfli 21 kelime var. Pr ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde pr olan kelimeler listesine ya da sonu pr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında pr bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PRETORİA
...
PRİMİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. İlkel

PREPARAT

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Müstahzar

PROSEDÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem

PROFİLCİ

 1. [isim] Profil boru yapan veya satan kimse
 2. Katillerin kişiliklerini tahmin ve tahlil eden psikolog
  • "Biz psikolojiyi boşuna mı okuyoruz; ileride profilci olacağız." (Ahmet Ümit)

PROFESÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi
  • "Bu kırk yaşını geçmiş profesörleri ve ressamları kapıcı tanıyor." (Peyami Safa)

PRESLEME

 1. [isim] Presle sıkıştırma
 2. Kumaşları basınç altında tutarak yapılan işlem

PROLETER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emekçi

PRATİKTE

 1. [zarf] Günlük yaşayışta, uygulamada

PROTOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlk örnek

PROTOJİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gnays yapısında, genellikle Alp dağlarında rastlanan bir granit

PROTEZCİ

 1. [isim] Protez yapan kimse

PROSTELA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Önlük

PROTESTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
 2. Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama
  • "Efendiler, aynı günde muhtelif vesaitle şu protestoyu gönderdim." (Atatürk)
 3. Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim

PROMÖNAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gezinti yeri
  • "Denizden kazanılan bu alanın otuz metresi bir promönat, elli metresi de yeşil alan olacak." (Haldun Taner)

PRENSLİK

 1. [isim] Prens olma durumu veya prensin görevi
 2. Bir prensin yönetiminde olan ülke

PROTOKOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge
 2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı
 3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar
 4. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet
  • "Bunun nedenini merak eder ama nezaket ve protokol belası soramazdı." (Haldun Taner)

PRÖMİYER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlk gösteri

PREZANTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] "Tanıtmak, takdim etmek" anlamlarındaki prezante etmek birleşik fiilinde geçen bir söz
  • "Şu prezante ettikleri Bay Ahmet Müslim, hiç Türk'e benzemiyor." (Aka Gündüz)

PRANGALI

 1. [sıfat] Prangaya vurulmuş
  • "Bu iki katil ayaklarından bellerine kadar, bellerinden boyunlarına kadar iki kat prangalı idiler." (Yahya Kemal Beyatlı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü