Başında piya olan 21 kelime var. Piya ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde piya olan kelimeler listesine ya da sonu piya ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında piya bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

PİYANGOCULUK

11 Harfli Kelimeler

PİYANOCULUK, PİYASACILIK

10 Harfli Kelimeler

PİYANGOSUZ, PİYAZCILIK, PİYAZLAMAK

9 Harfli Kelimeler

PİYANGOCU, PİYANGOLU, PİYAZLAMA

8 Harfli Kelimeler

PİYANİST, PİYANOCU, PİYASACI

7 Harfli Kelimeler

PİYANGO, PİYAZCI

6 Harfli Kelimeler

PİYADE, PİYALE, PİYANO, PİYASA, PİYATA

5 Harfli Kelimeler

PİYAN, PİYAZ


Kelime bulma makinesi

A P Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

PAY

2 Harfli Kelimeler

AY, İP, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PİYANGOCULUK

 1. [isim] Piyango satma veya düzenleme işi

PİYANOCULUK

 1. [isim] Piyanocunun işi

PİYASACILIK

 1. [isim] Piyasacı olma durumu

PİYAZCILIK

 1. [isim] Piyazcının işi

PİYAZLAMAK

 1. [-i] Eti pişirmeden birkaç saat önce soğan ve karabiber, tarçın vb. baharatla ovup bir süre bırakmak
 2. Bir çıkar sağlamak amacıyla birini aşırı övmek
  • "Sen memleketin en iyi aktörüsün. Seni piyazlıyorum sanma!" (Sait Faik Abasıyanık)

PİYANGOSUZ

 1. [sıfat] Piyangosu olmayan

PİYANGOLU

 1. [sıfat] Şanslı, talihli kimse
  • "Esma, bu havalide sıtma çekmeyen tek tük piyangolulardan biridir." (Reşat Nuri Güntekin)

PİYANGOCU

 1. [isim] Piyango satılan yer veya piyango satan kimse
  • "Fatoş ... piyangocu dükkânında çalışırdı." (Sait Faik Abasıyanık)

PİYAZLAMA

 1. [isim] Piyazlamak işi

PİYASACI

 1. [isim] Piyasa yapan kimse

PİYANİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Piyano çalan kimse

PİYANOCU

 1. [isim] Piyanoyu akort eden veya onaran kimse

PİYANGO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kura ile belirlendiği talih oyunu
  • "Millî piyango."
 2. Beklenmedik olay veya durum

PİYAZCI

 1. [isim] Piyaz yapıp satan kimse
 2. Yüze gülücü, içten olmayan davranışlarda bulunan kimse

PİYATA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yassı ve büyük yemek tabağı
 2. [sıfat] Yassı

PİYADE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yaya olarak savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
  • "Genellikle piyadeler savaşta en önde giderler."
 2. Bu sınıftan olan asker
  • "Sınıfımda piyade birincisi olarak çıktım." (Ömer Seyfettin)
 3. Piyon
 4. Bir çift kürekle yönetilen bir tür hafif kayık
 5. Yaya

PİYASA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
  • "Şimdi de pazar, piyasa yerlerinde, mahalle dolaylarında tanır, sayarlar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Akşamları böyle kapı önünde piyasa eder." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme
  • "Kahvenin önünden dört beş kere daha geçer, akşam piyasasını yapardım." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat
  • "Sonbaharda, yakında açılacak tütün piyasasının haberleriyle ümitlenir, tasalanır, yüzleri bir gün gülerse beş gün kederli kalırdı." (Necati Cumalı)
 4. Arz ve talebin karşılaştığı alan
 5. Ortalık
  • "Bunlardan bir kısmı bugün piyasada alaturka çalgıcılığın en ileri gelenlerindendir." (Osman Cemal Kaygılı)

PİYANO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Klavyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
  • "Her evden ut veya piyano, muhakkak bir saz sesi duyulur." (Refik Halit Karay)
 2. [zarf] Yavaş bir biçimde, sesleri hafifleterek

PİYALE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Şarap bardağı, içki kadehi
  • "Ateş doludur tutma, yanarsın / Karşındaki şu gülgûn piyale." (Ahmet Haşim)

PİYAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü