Başında omu olan 19 kelime var. Omu ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde omu olan kelimeler listesine ya da sonu omu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında omu bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

OMUZLAYABİLMEK

13 Harfli Kelimeler

OMUZLAYABİLME

12 Harfli Kelimeler

OMURGASIZLAR

11 Harfli Kelimeler

OMURGALILAR

10 Harfli Kelimeler

OMUZDAŞLIK, OMUZLANMAK

9 Harfli Kelimeler

OMURGASIZ, OMUZLAMAK, OMUZLANMA, OMUZLAYIŞ

8 Harfli Kelimeler

OMURGALI, OMURİLİK, OMUZLAMA

7 Harfli Kelimeler

OMUZDAŞ, OMUZLUK

6 Harfli Kelimeler

OMURGA, OMUZLU

4 Harfli Kelimeler

OMUR, OMUZ


Kelime bulma makinesi

M O U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OM

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OMUZLAYABİLMEK
...
OMUZLAYABİLME
...
OMURGASIZLAR

 1. [isim] Omurgasız, çok hücreli hayvanlar (Protostomia)

OMURGALILAR

 1. [isim] Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvan bölümü (Vertebrata)

OMUZDAŞLIK

 1. [isim] Omuzdaş olma durumu, ayaktaşlık, tesanüt

OMUZLANMAK

 1. [nsz] Omuzlama işine konu olmak

OMURGASIZ
...
OMUZLAMAK

 1. [-i] Omzuna almak
 2. Omzuyla dayayıp itmek
 3. Destek vermek
  • "Adam olanı bir defa omuzlamak yeter."
 4. Bir iş veya görevi yüklenmek, sorumluluk almak
 5. Alıp götürmek, sırtlayıp kaçırmak, aşırmak

OMUZLANMA

 1. [isim] Omuzlanmak işi veya durumu

OMUZLAYIŞ
...
OMURGALI
...
OMURİLİK

 1. [isim] Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik

OMUZLAMA

 1. [isim] Omzuna alma, omzuna vurma
 2. Destek olma

OMUZDAŞ

 1. [isim] Aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, hempa
  • "Eski omuzdaşları gibi ne kahve ne kuşçu dükkânı açmaya ne kolcu yazılmaya ne de gazete müvezziliğine tenezzül etti." (Ömer Seyfettin)

OMUZLUK

 1. [isim] Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
 2. Gemilerde baş ve kıç bölümlerinin her bir yanı
 3. Omza alınıp iki ucuna yük asılan kısa sırık, çiğindirik

OMUZLU

 1. [sıfat] Omzu olan
  • "İçeriye orta boylu, geniş omuzlu, iri gövdeli bir adam girdi." (Memduh Şevket Esendal)

OMURGA

 1. [isim] Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
 2. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi
 3. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas

OMUR

 1. [isim] Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
  • "Boyun omurları. Bel omurları. Sağrı omurları. Kuyruk omurları."

OMUZ

 1. [isim] Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
  • "Başı omuzları içine çökmüş gibi idi." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Seni hizmetime alacağım, dedim. Âdeta omuz silkerek: -Pekâlâ, dedi." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü