Başında olm olan 9 kelime var. Olm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde olm olan kelimeler listesine ya da sonu olm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında olm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

OLMAZLIK, OLMUŞLUK

7 Harfli Kelimeler

OLMADIK, OLMAMIŞ, OLMAZLI

5 Harfli Kelimeler

OLMAK, OLMAZ, OLMUŞ

4 Harfli Kelimeler

OLMA


Kelime bulma makinesi

L M O Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OL, OM

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OLMAZLIK

 1. [isim] Olmazlı olma durumu veya olmazlı olan şey

OLMUŞLUK

 1. [isim] Olmuş olma durumu

OLMAMIŞ

 1. [sıfat] Olgunlaşmamış, ham
  • "Olmamış bir şeftali."

OLMAZLI

 1. [sıfat] Olması ihtimal dışı olan

OLMADIK

 1. [sıfat] Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı
  • "Aslı olmadık şeye nasıl inanırım?" (Ömer Seyfettin)

OLMAZ

 1. [sıfat] İmkânsız, gerçekleşemez
 2. [isim] Yapılamayacak iş, tutum veya davranış
  • "Onun o gözü pekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki Atatürk'e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir." (Haldun Taner)

OLMUŞ

 1. [sıfat] Olgunlaşmış, ergin

OLMAK

 1. [nsz] Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  • "En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ola ki bir oldubitti yaratmayı kendi çıkarlarına uygun görmüşlerdir." (Salâh Birsel)
  • "Kilisede olup bitenleri, papazın söylediklerini nihayetine kadar anlattı." (Ömer Seyfettin)
  • "Bize oldu olanlar!"
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  • "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." (Tarık Buğra)
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  • "Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek
 6. Herhangi bir durumda bulunmak
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek
  • "Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur."
 8. Yetişmek, olgunlaşmak
  • "Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı."
 9. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek
  • "Çay oldu."
 10. Bulunmak
  • "Kız da hemen olduğu yere oturdu." (Memduh Şevket Esendal)
 11. Geçmek, tamamlanmak
  • "İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak."
 12. Sürdürmek, yürütmek
  • "İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum."
 13. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak
  • "Partili olmak."
 14. Yaklaşmak, gelip çatmak
  • "Sabah oldu."
 15. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek
  • "Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!" (Sermet Muhtar Alus)
 16. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz
  • "Annesi oluyor. Yeğeni olur."
 17. [nsz] Sarhoş olmak
  • "Sen adamakıllı olmuşsun."
 18. [-e] Uymak, tam gelmek
  • "Bu şapka başıma oluyor."
 19. [-den] Yitirmek, elinden kaçırmak
  • "Tembelliği yüzünden işinden oldu."
 20. [-den] Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak
  • "Köyden, kasabadan olmayan, düveni, dirgeni nasıl bilebilir?"
 21. [-e] Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek
  • "Aman, ona bir şey olmasın! Kimseye bir şey olmadı."
 22. [-e] Yol açmak
  • "Bu davranışın ona çok zararı oldu."
 23. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak
  • "Su, buz oldu."
 24. [yardımcı fiil] Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur
  • "Artık bize gelmez oldu. Bu işi yapmış olacak. Söyleyecek olursa..."
 25. [yardımcı fiil] Hastalığa yakalanmak, tutulmak
  • "Tifo olmak. Verem olmak."

OLMA

 1. [isim] Olmak işi veya durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü