Başında o olan 8 harfli 122 kelime var. O harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde o harfi olan kelimeler listesine ya da sonu o harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OYNAKLIK

 1. [isim] Oynak olma durumu
 2. Oynakça davranış
  • "Kadınlarında ne bir oynaklık, erkeklerinde ne bir haşarılık." (Refik Halit Karay)

OYNATMAK

 1. [-i] Oynamasını sağlamak
  • "Bir curcuna havası söyledi ve salondakilerin hepsini oynattı." (Peyami Safa)
 2. Kımıldamasına yol açmak
  • "Elindeki kamçıyı oynatarak güneş altında yanan ovalarda gözlerini gezdirdi." (Memduh Şevket Esendal)
 3. [nsz] Herhangi bir canlıya istenilen hareketleri yaptırmak
  • "Ayı oynatmak."
 4. [nsz] Bir araç, gereç kullanmak
  • "Akıllı bir adam mermer üzerinde keser oynatır mı?" (Ömer Seyfettin)
 5. [nsz] Aklını yitirmek
  • "Sizinle iki gün daha çalışsam aklımı oynatabilirim." (Falih Rıfkı Atay)
 6. Korkutmak, heyecanlandırmak
  • "Yüreğimi oynattın."
 7. Herhangi bir ödevi yerine getirmeyerek karşı tarafı düzenle oyalamak
  • "Borçlu alacaklıyı iki aydır oynatıyor."
 8. [nsz] Sahneye koymak
  • "Bu ramazan geceleri Karagöz oynatacağız." (Halide Edip Adıvar)

ORTOKLAZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça hâlinde dilinen bir çeşit potasyum feldspat, ortoz

OKŞANMAK

 1. [nsz] Okşama işine konu olmak
  • "Zavallı çocuk bu okşanıp öpülmelerden pancar gibi kızarmış bir hâlde kurtuldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

OYDURMAK

 1. [-i] Oymasını sağlamak

OYDAŞMAK

 1. [nsz] Düşünce birliği içerisinde olmak

OYALANTI

 1. [isim] Oyalanmak için yapılan şey
  • "Araban, yazlığın, kışlığın, çiftliğin, hafta sonu evin, hobilerin, oyalantıların var." (Haldun Taner)

OTOTROFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öz beslenme

ORALILIK

 1. [isim] Oralı olma durumu
  • "Gözlerinde bir uzaklık, bir oralılık hâli sezerdim." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ORYANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan
 2. [isim] Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans
 3. [isim] Bu dansı yapan kadın

ONARTMAK

 1. [-i] Onarma işini birine yaptırmak, tamir ettirmek
  • "Fatih Sultan Mehmet onu onarttığı gibi III. Murat da 1582 yılında yenilemiştir." (Salâh Birsel)

ONAYLAMA

 1. [isim] Onaylamak işi, tasdik, konfirmasyon

OMURİLİK

 1. [isim] Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik

ORGANLIK

 1. [sıfat] Organ olma durumu
  • "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ... yargı yolu ile olur." (Anayasa)

OTURAKLI

 1. [sıfat] Sağlam, gösterişli
  • "Çoğu dört köşe, kalın, oturaklı olan Arap üslubu minareler o ruhaniliği vermez." (Refik Halit Karay)
 2. Yerinde sağlam duran
 3. Yerinde ve sırasında söylenen, çarpıcı (söz)
 4. Saygı uyandıran, ağırbaşlı (kimse)
  • "Seçmenleriniz sizin daha bir oturaklı, daha bir ağırbaşlı, daha bir ölçülü olmanızı isterler." (Haldun Taner)

OBSESYON

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Takıntı

ONDURMAK

 1. [-i] Onmasını sağlamak, iyiye döndürmek
  • "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu." (Samiha Ayverdi)

OLGUNLUK

 1. [isim] Meyvelerin olgun, yenilebilir olma durumu
 2. İnsanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal
  • "Yüzündeki incelik, olgunluk onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor." (Halide Edip Adıvar)

OĞLANEVİ

 1. [isim] Evlilikte erkek tarafı, erkekevi
  • "Bir gün kız, bir gün oğlanevinde iki gün sürecekti düğün." (Necati Cumalı)

ORGANTİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış
  • "Sahnede siyah organtin tuvaletiyle beli incelmiş, göğsü kabarmış." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü