Başında o olan 3 harfli 14 kelime var. O harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde o harfi olan kelimeler listesine ya da sonu o harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında o bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ORG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun

ODA

 1. [isim] Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz
  • "Hâlâ kapısı aralık duran odaya doğru koştu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik
  • "Sanayi odası. Ticaret odası."
 3. Yeniçeri kışlası

OHM
...
OBA

 1. [isim] Göçebelerin konak yeri
  • "Yarın daha gün ışımadan kovduracağım onları obadan." (Yahya Kemal)
 2. Bu yerde konaklayan göçebe halk veya aile
  • "Dayısı, amcası dâhil, obadan, oymaktan kimse dünür gitmeye gönüllü değildir." (Tarık Buğra)
 3. Genellikle bölmeli göçebe çadırı

OJE

 1. [isim] Türlü renklerde tırnak cilası

ORA

 1. [isim] O yer
  • "Bizimkiler ora senin, bura benim derken bir ulu dağın başına geldiler." (Yahya Kemal)
  • "Fakat o hiç oralarda değildi." (Reşat Nuri Güntekin)

OVA

 1. [isim] Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
  • "Tabiatın kırlara, ovalara verdiği doyulmaz güzellikte bir parça var." (Memduh Şevket Esendal)

ONA

 1. [zarf] O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi
  • "Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur." (Tarık Buğra)

OMA

 1. [isim] Kalça kemiği
 2. Bel kemiği

OYA

 1. [isim] Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
  • "Kadın fevkalade nazik ve güzel, çocuklar oya gibi idiler." (Sait Faik Abasıyanık)

OLE

Kelime Kökeni : İspanyolca

 1. [ünlem] Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa
  • "Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle / Her kalbi dolduran zile, her sineden ole!" (Yahya Kemal Beyatlı)

ONS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fransa'da 30,59 gr, İngiltere'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi

OTO
...
OHA

 1. [ünlem] Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü
 2. Kaba ve yakışıksız bir davranışta bulunan kişilere karşı kullanılan söz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü